fullskärmsbild

Nyheter

Här hittar du nyheter från Kungliga biblioteket.

21 december 2020
KB har i dag lämnat sitt remissvar på Socialdepartementets promemoria Covid-19-lag.
6 november 2020
KB:s samlingar är en del av kulturarvet och forskningens infrastruktur. Nu förnyar vi vår organisation, för att möta den digitala utvecklingen och stärka vår samverkan med omvärlden. I samband med det söker vi chefer som vill bidra i förändringen.
30 oktober 2020
Kungliga biblioteket tilldelas årets Humtankpris. Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma akademiker eller institutioner som bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet. ”KB har genom att öppna upp hela sitt digitaliserade dagstidningsarkiv på internet under coronapandemin stakat ut vägen in i framtiden” står det i motiveringen.
1 oktober 2020
​På torsdagen utsågs 25 pristagare i tävlingen Svensk bokkonst 2019. En tydlig trend är den taktila upplevelsen – böckerna är verkligen gjorda för att utforskas i det fysiska rummet.
23 september 2020
Riksbibliotekarie Karin Grönvall tog på onsdagen emot Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
21 september 2020
I dag kom höstbudgeten och med den en rad positiva besked för biblioteken.
4 juni 2020
Snart kan fler uppleva rummet där Gustav Vasa enligt traditionen valdes till kung. Roggebiblioteket i Strängnäs – en del av KB sedan 1968 – renoveras för att göra den historiska Rikssalen mer tillgänglig.
1 juni 2020
Det tillfälliga avtalet som gjorde tjänsten Svenska dagstidningar tillgänglig hemifrån upphörde den 31 maj. Du når fortfarande hela tjänsten via besök på en rad högskole-, universitets- och folkbibliotek.