fullskärmsbild

Lättläst om KB

Kungliga biblioteket kallas oftast för KB och är Sveriges nationalbibliotek.

Äldre byggnad fotograferad uppifrån. På fasaden står Kongl biblioteket.

Kungliga biblioteket i Humlegården.

Det här är Kungliga biblioteket (KB)

KB samlar in allt som trycks i Sverige:
böcker, tidningar, reklamblad och mycket mer.
Vi samlar också in allt som sänds i svensk tv och radio.
Vi samlar dessutom in musik, filmer, datorspel och
svenska sidor på internet.

Varför samlar KB in?

Genom att vi samlar in material
kan människor lära sig om vår tid, i framtiden.
På KB kan du se hur samhället var förr.
Man kan säga att vi bevarar samhällets minne.
Det är viktigt för demokratin att vi kan forska i historien.
Vi slänger inget utan sparar allt för framtiden.

Människor som studerar

Från böcker och affischer till fotografier och spel. På KB sparar vi det mesta.

Alla får komma till KB

KB är till för alla.
Många som kommer hit är forskare och studenter.
Andra är journalister och släktforskare
eller bara nyfikna människor.

Hur funkar det om jag vill låna något på KB?

Du behöver vara minst 18 år för att kunna beställa ett lånekort.
Det mesta av vårt material måste du studera
i vårt bibliotek i Humlegården i Stockholm.
Du får bara låna hem vissa utländska böcker.
Om du vill studera film, tv, radio eller datorspel
behöver du skicka in en särskild ansökan.

Studera på KB

På KB finns särskilda platser där du kan sitta och arbeta.
Du kan även låna våra datorer för att söka material.
Här finns också tidningar och tidskrifter
som du kan läsa utan lånekort.

Människor som studerar

Läsesalen på KB. Hit är alla välkomna att till exempel plugga och läsa.

Vi tar hand om materialet

Böcker, tidningar, filmer och annat
vi har på KB kan gå sönder
om många använder dem.
Därför tar vi hand om materialet
i stora magasin som finns under KB.
Du måste vara försiktig
när du lånar KB:s material eftersom
det ska hålla för många under lång tid.

Människor som studerar

På KB tar vi hand om vårat material. På så sätt håller det länge.

Vi digitaliserar

Att fotografera böcker och tidningar
och att lägga musik och film på datorn
kallas att digitalisera.
Då kan du läsa, lyssna och titta
utan att boken, skivan och filmen går sönder.

KB digitaliserar det som många vill låna
och det som är extra ömtåligt.
Vi skulle helst vilja digitalisera alla våra samlingar.
Men det tar tid och kostar mycket pengar.

Bok som ligger i digitaliseringsapparat Foto: Per & Per Fotograf AB

En av våra digitaliseringsapparater.

KB och andra bibliotek

KB arbetar tillsammans med bibliotek i hela Sverige.
Vi sköter även den stora söktjänsten Libris.
Där kan du hitta flera miljoner olika böcker,
tidskrifter, kartor, affischer och noter.

KB är en myndighet

KB är en myndighet.
Det betyder att vi arbetar på uppdrag
från Sveriges regering.

Vi har bibliotek i Humlegården i Stockholm.
Det är dit du går om du vill ta del av vårt material.
Vi finns också på Karlavägen i Stockholm,
i Bålsta, Grängesberg och Strängnäs.

På KB arbetar ungefär 340 personer.
Högsta chefen kallas för riksbibliotekarie.
Hon heter Karin Grönvall.

Karin Grönvall, riksbibliotekarie

Humlegårdsgatan 26, Stockholm
010-709 30 00
info@kb.se

Postadress:

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?