Nyheter

Här hittar du nyheter från Kungliga biblioteket.

24 maj 2021
Sedan 1995 bevarar KB svenska dator- och tv-spel. Men biblioteket saknar många delar av utgivningen, särskilt onlinespel och appar. Därför gör KB nu en satsning på att samla in digitala spel, så att även framtida generationer kan studera dem.
29 april 2021
I dag överlämnades pliktmaterialutredningen till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Utredningen innehåller bland annat förslag på vilka typer av material som KB ska samla in i framtiden.
23 april 2021
Förra året registrerades 11 875 nya tryckta böcker på KB. Det är något färre än under 2019, men i stort sett ingen dramatisk minskning. Dessutom flödar redan böcker om coronapandemin in till biblioteket, enligt rapporten Nationalbibliografin i siffror 2020.
20 april 2021
Bläddra är en app med e-böcker på de nationella minoritetsspråken romani chib och samiska. Den är helt kostnadsfri för alla som vill ta del av litteraturen.
13 mars 2021
KB får Internetstiftelsen och Källkritikbyråns utmärkelse ”Det gyllene förstoringsglaset” för den tillfälliga öppningen av Svenska dagstidningar under våren 2020. Dessutom prisas lärplattformen Digiteket för sin betydelse i oroliga tider.
12 februari 2021
Umeå universitetsbibliotek synliggör delar av sina samlingar i KB:s söktjänst Arken. Därmed blir det enklare att studera kulturpersoner med norrländsk koppling – och många andra källor från Umeå.
21 december 2020
KB har i dag lämnat sitt remissvar på Socialdepartementets promemoria Covid-19-lag.
30 oktober 2020
Kungliga biblioteket tilldelas årets Humtankpris. Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma akademiker eller institutioner som bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet. ”KB har genom att öppna upp hela sitt digitaliserade dagstidningsarkiv på internet under coronapandemin stakat ut vägen in i framtiden” står det i motiveringen.