Nyheter

Här hittar du nyheter från Kungliga biblioteket.

16 februari 2022
Utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen överlämnades till regeringen i oktober 2021. Nu publicerar KB sitt remissvar. KB ställer sig positivt till den föreslagna satsningen på digitalisering av kulturarvet, och till förslaget om en utredning som rör nationell samordning av bibliotekens e-boksutlåning.
20 januari 2022
I augusti överlämnades betänkandet ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur” till regeringen. Nu publicerar KB sitt remissvar på utredningen.
15 december 2021
KB har svarat på regeringens promemoria om vaccinbevis, som bland annat berör bibliotekens verksamhet. KB är positivt till att bibliotek lyfts fram som en samhällsviktig funktion där vaccinbevis inte ska användas.
9 december 2021
Du som använder KB:s datakällor för analyser, bearbetning och utveckling av nya tjänster: Nu är det ännu enklare att söka och ladda ner fritt tillgängligt material från tjänsten data.kb.se!
30 november 2021
Det svenska Unescorådet har nominerat Tryckfrihets­förordningen från 1766 till världsminneslistan. Bakom nomineringen står Riksarkivet och KB.
17 november 2021
KB:s digitaliserade dagstidningar får nu sällskap av ytterligare en tidskrift: samhälls- och kulturtidskriften Moderna Tider som gavs ut under perioden 1990–2002.
28 oktober 2021
KB:s digitaliserade dagstidningar får nu sällskap av två tidskrifter: Svensk kemisk tidskrift och den vetenskapliga vänsterorienterade publikationen Häften för kritiska studier.
22 oktober 2021
Mellan 1995 och 2004 stals 62 äldre och mycket värdefulla böcker från KB av den dåvarande handskriftschefen. I dag kan tio av dem återbördas till KB, tack vare en generös donation. Det handlar om böcker från tre århundranden, som tillhört kungligheter och stora boksamlare innan de införlivades i bibliotekets samlingar.