fullskärmsbild

Nyheter

Här hittar du nyheter från Kungliga biblioteket.

21 juni 2022
KB håller öppet hela sommaren, men under semesterperioden kan det ta längre tid för dig att få hjälp. Öppettiderna är även något begränsade.
31 maj 2022
Nu visar Riksarkivet och Kungliga biblioteket tillsammans en unik fotoutställning som skildrar kriget i Ukraina. Utställningen kan ses i Riksarkivets lokaler från den 31 maj.
22 april 2022
Inför Världsbokdagen 23 april presenterar KB statistik om den svenska bokutgivningen under föregående år. I sammanställningen Utgivningspuls 2022 trendspanar vi även över två aktuella teman: Reseguider i pandemins spår samt den svenska deckarlitteraturens utbredning över världen.
18 mars 2022
Tidningen Arbetarens arkiv från 1922–1957 finns nu att läsa i KB:s söktjänst Svenska dagstidningar. Det är möjligt tack vare finansiering från Arbetaren Tidnings AB.
2 mars 2022
The Nordic National Libraries want to express our solidarity with our friends and colleagues in the besieged Ukraine. Our hearts and minds are with you and the Ukrainian people.
16 februari 2022
Utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen överlämnades till regeringen i oktober 2021. Nu publicerar KB sitt remissvar. KB ställer sig positivt till den föreslagna satsningen på digitalisering av kulturarvet, och till förslaget om en utredning som rör nationell samordning av bibliotekens e-boksutlåning.
20 januari 2022
I augusti överlämnades betänkandet ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur” till regeringen. Nu publicerar KB sitt remissvar på utredningen.
15 december 2021
KB har svarat på regeringens promemoria om vaccinbevis, som bland annat berör bibliotekens verksamhet. KB är positivt till att bibliotek lyfts fram som en samhällsviktig funktion där vaccinbevis inte ska användas.
Föregående Nästa