Biblis anord­nar program­se­rie på KB

Under våren arrangerar KB:s vänförening Biblis, i samarbete med Riddarhuset, en programserie i KB:s hörsal. Temat är "Kunskapens makt och maktens kunskap: Svenska herrgårdsbibliotek som kulturarv förr och nu".

Bibliotek med hyllor med gulnade läderinbundna böcker och jordglober.

Hedvig Ulrica De Geers bibliotek på Löfstabruk.

Biblioteken på slott och herrgårdar är en omistlig del av det svenska kulturarvet. Historiskt har de fungerat som kunskaps- och informationskällor för en maktbärande elit, men också som rum för nöjen och avkoppling och för spridandet av kulturella influenser.

Många boksamlingar från adliga miljöer finns i dag i de offentliga bibliotekens vård, åtskilliga kvarstår i sina ursprungliga miljöer medan andra cirkulerar på den antikvariska bokmarknaden. Här möts olika intressen och hänsynstaganden och det finns olika uppfattningar om hur detta kulturarv bäst tas om hand.

Biblis programserie

För att belysa denna skatt arrangerar Biblis en programserie i samarbete med Riddarhuset. Deltar gör forskare, bibliotekarier, bokhandlare och ägare med olika perspektiv på det rika och fascinerande kulturarv som de svenska herrgårdsbiblioteken utgör.

Vad innehåller de svenska herrgårdsbiblioteken? Vad kan studiet av dessa samlingar lära oss i dag? Hur ska vi förvalta och föra detta rika kulturarv vidare till kommande generationer?

Program

27 februari kl. 17.30

Rosenhaneska biblioteket vid Vitterhetsakademiens bibliotek
Henning Hansen, fil. dr, bokhistoriker och bibliotekarie vid Vitterhetsakademiens bibliotek

Läskultur och politik bland kvinnorna på Löfstad slott 1750–1850
Johanna Vernquist, fil. dr vid Linköpings universitet

12 mars kl. 17.30

Wiveka Trolles bibliotek på Trolleholms Slott – ett verktyg i livets tjänst
Anita Ankarcrona, fil. dr och bokhistoriker, samtalar med greve Gustaf Trolle-Bonde

9 april kl. 17.30

Om litterära krigsbyten i privatsamlares bibliotek. Exemplet Rålamb på Länna gård
Peter Sjökvist, docent, bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek

Det utvalda biblioteket. Idealbibliotek i 1700-talets herrgårdskultur
Tim Berndtsson, fil. dr vid Uppsala universitet

16 april kl. 17.30

Bokcirkulation och att förvalta ett kulturarv
Panelsamtal lett av Jonas Nordin, professor vid Lunds universitet med Mats Petersson och Mats Rehnström, antikvariatsbokhandlare, Lars Burman, professor, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, och Greger Bergvall, bibliotekarie vid Kungliga biblioteket

23 april kl. 17.30

Hedvig Ulrica De Geer och hennes böcker. En intellektuell kvinna på Lövstabruk
Carina Burman, författare och docent vid Uppsala universitet

Kvinnor och boksamlande i svenskt 1700-tal. Exemplen F. M. Janiçon och Maria Anna Warmholtz
Ann Öhrberg, professor em. vid Uppsala universitet