Du är här: Biblioteket
Gå till:
Samverkan och utveckling
Beskrivning
Bilden är ett utsnitt från en reklamaffisch för Sparbanken från 1927. KB:s samling av affischer innehåller över en halv miljon objekt och räknas som en av världens största affischsamlingar.
Foto
KB
År
1927
Signum
Placering: Ekonomi
Hitta i KB:s samlingar
Affischen i Libris
Om KB:s affischer
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda

Sveri­ges
natio­nal­bib­li­otek
Samhäl­lets
minne

Ta del av vårt material

Hitta i samlingarna

Samlingarna på KB är så stora att de hittas via flera olika söktjänster. Ta hjälp av vår guide för att komma vidare till rätt söktjänst.

Så här hittar du i samlingarna
Samverkan och utveckling

För bibliotekssektorn

KB har i uppdrag att främja samverkan mellan Sveriges bibliotek. Besök våra sidor om biblioteksfrågor, vetenskap och forskningssamverkan.

KB:s sajt om samverkan
Besök oss hemifrån

Digital tillgång

I fler av KB:s tjänster finns material som alla kommer åt var som helst utan lånekort. Upptäck Filmarkivet.se, gamla handskrifter och mycket mer.

Utforska fritt digitaliserat material
Inspiration

Digitala kollektioner

I våra digitala kollektioner hittar du ett axplock av KB:s digitaliserade material. Inspireras av allt från cirkusaffischer till Dag Hammarskjölds egna fotografier.

Se smakprov ur KB:s samlingar