Du är här: Biblioteket
Gå till:
Samverkan och utveckling
fullskärmsbild
Beskrivning
Carl Johan Billmarks litografi visar Norrbro i Stockholm en vinterkväll i mitten av 1800-talet. Välbärgade stadsbor flanerar på det populära promenadstråket som lyses upp av Stockholms första gaslyktor. I bakgrunden tronar slottet. Till höger i bild syns Norrbrobasaren, full av exklusiva butiker där det går att köpa tyg, kläder, hattar, bakverk och cigarrer. Mest känd är kanske basaren för sina boklådor där konstnärer och intellektuella möts.
Foto
KB
År
Mitten av 1800-talet
Hitta i KB:s samlingar
Bilden i Libris
Om KB:s bildsamling
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda

Sveri­ges
natio­nal­bib­li­otek
Samhäl­lets
minne

Samverkan och utveckling

För bibliotekssektorn

KB har i uppdrag att främja samverkan mellan Sveriges bibliotek. Besök våra sidor om biblioteksfrågor, vetenskap och forskningssamverkan.

KB:s sajt om samverkan
Besök oss hemifrån

Digital tillgång

I flera av KB:s tjänster finns material som alla kommer åt var som helst utan lånekort. Upptäck Filmarkivet.se, gamla handskrifter och mycket mer.

Utforska fritt digitaliserat material
DET HÄR HÄNDER PÅ KB
Samlingarna

Hitta i samlingarna

KB samlar in och bevarar böcker, tidningar, film, musik, reklam, datorspel och mycket mer. Samlingarna är stora och hittas via flera olika söktjänster.

Så här hittar du i KB:s material
Inspiration

Digitala kollektioner

I våra digitala kollektioner hittar du ett axplock av KB:s digitaliserade material. Inspireras av allt från cirkusaffischer till Dag Hammarskjölds egna fotografier.

Se smakprov ur KB:s samlingar