Du är här: Biblioteket
Gå till:
Samverkan och utveckling
fullskärmsbild
Beskrivning
I KB:s kartsamling ryms allt från 1500-talskartor med sjöodjur till moderna tryck över båtlinjer och cykelleder. Samlingen speglar delvis den svenska utgivningen, men även Sveriges förbindelser med omvärlden. För att vara ett litet land har vi därför ovanligt många utländska atlaser och kartor. Flera av dessa är unika och av stort internationellt intresse. Denna karta är gjord av Petrus Weiner efter en förlaga av Philippus Apianus.
Foto
KB
År
1579
Hitta i KB:s samlingar
Digitaliserade kartor i Libris
Om kartor i samlingarna
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Gå till bilden i Libris

Sveri­ges
natio­nal­bib­li­otek
Samhäl­lets
minne

Coronaviruset

Öppet för bokade besök

KB har öppet för bokade besök. Detta gäller enbart för dig som studerar våra samlingar.

Läs mer om öppettider och bokning
Besök oss hemifrån

Digital tillgång

I flera av KB:s tjänster finns material som du kommer åt var som helst utan lånekort.

Utforska digitaliserat material
Samlingarna

Hitta i samlingarna

KB samlar in och bevarar böcker, tidningar, film, musik, reklam, datorspel och mycket mer. Samlingarna är stora och hittas via flera olika söktjänster.

Så här hittar du i KB:s material
Samverkan och utveckling

För bibliotekssektorn

KB har i uppdrag att främja samverkan mellan Sveriges bibliotek. Vi erbjuder information och verktyg för dig som arbetar med biblioteksfrågor och vetenskap.

Besök KB:s sajt om samverkan
Inspiration

Digitala kollektioner

I våra digitala kollektioner hittar du ett axplock av KB:s digitaliserade material. Inspireras av allt från cirkusaffischer till en konsert med Sex Pistols.

Se smakprov ur KB:s samlingar