Kort om KB

KB är en statlig myndighet och Sveriges nationalbibliotek. Vårt uppdrag är att samla in, bevara och tillgängliggöra allt som ges ut i Sverige – från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. 

Ett lånekort på ett bord.

Sveriges nationalbibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer för varje dag. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige – från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Från censur till kulturskatt

År 1661 infördes en lag om pliktleverans i Sverige. Den innebär att tryckare är skyldiga att leverera ett exemplar av sitt material till KB. Från början var lagen ett censurinstrument, ett sätt för statsmakten att kontrollera medborgarna. I dag hjälper den oss att bevara Sveriges kulturskatt.

Under sent 1900-tal utökades lagen till att omfatta ljud, rörliga bilder och datorspel. År 2012 tillkom dessutom en lag om pliktleverans av elektroniskt material.

Våra samlingar består i dagsläget av mer än 18 miljoner objekt. De flesta av dessa förvaras i underjordiska magasin.

Mer än bara svenska

KB är ett forskningsbibliotek inom samhällsvetenskap och humaniora. Därför har vi även litteratur på en rad olika språk om ämnen som historia, sociologi och konst.

Dessutom samlar vi in utländskt material med svensk anknytning. Det innebär översatta böcker, men även till exempel spel av svenska upphovspersoner och film som handlar om Sverige.

En oberoende källa för forskning

Vi varken värderar eller sållar bland det material vi samlar in. Allt sparas som det är, oavsett form och innehåll. Därför är KB en oberoende källa för forskning, för dig och för kommande generationer. Ytterst handlar vårt uppdrag om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning.

Vi främjar samverkan och utveckling

KB har även i uppdrag att främja utveckling och samverkan inom den svenska bibliotekssektorn.

Bland annat tar vi fram Sveriges officiella biblioteksstatistik, som presenterar fakta från bibliotek i hela landet. Vi samordnar också arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att resultatet av skattefinansierad forskning ska vara fritt att läsa, ladda ner och sprida.

Dessutom administrerar och utvecklar KB den nationella bibliotekskatalogen Libris. Den innehåller närmare 13 miljoner titlar – böcker, tidningar, tidskrifter och bilder – från cirka 500 svenska bibliotek.

Alla är välkomna till KB

De flesta av KB:s besökare är studenter och forskare, men alla är välkomna hit. Däremot måste du vara över 18 år för att skaffa ett lånekort. Det mesta av vårt material behöver du beställa fram i förväg och studera på plats i biblioteket. Många av våra utländska böcker går däremot att låna hem. Om du inte är folkbokförd i Sverige gäller särskilda regler för hemlån. Vår personal hjälper dig gärna.

KB i siffror

330 anställda

Vi finns i Humlegården och på Karlavägen i Stockholm samt i Bålsta, Grängesberg och Strängnäs.

130000 besökare

Ungefär så många besöker KB varje år. Det är allt från forskare och studenter till turister och entusiaster.

19 hyllmil

Om allt vårt fysiska material från samlingarna stod på en enda hylla skulle den sträcka sig över drygt 18 mil.

Mer om KB

Är du mer nyfiken på vårt uppdrag som myndighet?

Läs om KB:s styrning, organisation, uppdrag och mål

Relaterat innehåll

Ett bibliotek – många uppdrag

KB är både ett publikt bibliotek och en myndighet som samverkar med andra bibliotek. Därför har vi en bred verksamhet.

Läs mer om KB:s olika uppdrag
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?