300 år av kartor över Östersjön – unik donation till biblioteken

Snart blir nio dyrbara sjöatlaser från perioden 1695–1850 tillgängliga för forskare och allmänheten. Materialet är en generös donation från Björn Carlsons kartsamling till Kungliga biblioteket, Lunds universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek.

Karta över Karlskrona med dammar och hamnar utmärkta.Förstora bilden

Karlskrona med dammar och hamnar, av kartografen Fleurieu.

Donationen omfattar 300 år av kartologiska verk från svenska, ryska och franska upphovsmän, som på olika sätt avbildar Östersjön. Det äldsta objektet är Petter Geddas sjöatlas från 1695 och det yngsta är en engelsk kompositatlas (atlas sammansatt av kartor från flera upphovsmän) från mitten av 1800-talet framtagen av det brittiska amiralitetet (sjöförsvaret).

– Lunds universitetsbibliotek värdesätter denna donation av material som tidigare saknats i vår samling. Sjöatlaserna är intressanta både ur historisk och marinarkeologisk kontext, och säger en hel del om hur stater såg på sina territorialvatten. Något som är aktuellt just nu med tanke på det alltmer spända säkerhetsläget i våra marina närområden, säger Håkan Carlsson, överbibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek.

– Donationen är särskilt uppskattad då den passar väl in i ett av universitetets profilområden med tvärvetenskaplig havsforskning. Vi har tidigare i år fått en mycket stor donation i form av Esbjörn Hillbergs bibliotek (på ämnet farologi, läran om fyrar) så vi har haft förmånen att påtagligt berika våra samlingar inom det maritima fältet, säger Anders Strinnholm, Kulturarvssamordnare vid Göteborgs universitet.

– Samtliga atlaser i donationen är sällsynta och en av dem är av särskild raritet, Neptune du Cattegat et de la Mer Baltique Recueil. Kartografen Fleurieu dog innan den hann tryckas, men hans assistent lät trycka 30 exemplar. I vår äldre katalog har länge funnits en notering om att vi saknar denna unika atlas, säger Greger Bergvall, bibliotekarie och expert på Kungliga bibliotekets kartsamlingar.

Björn Carlsons kartsamling och Östersjöpris

Björn Carlson hade ett stort intresse för segling och historia, vilket väckte hans samlarlust för sjökort och sjöatlaser över Östersjön. År 2005 grundade han Björn Carlsons Östersjöstiftelse (Baltic Sea 2020). Efter att Björn Carlson avlidit 2021 valde familjen att donera de nio sjöatlaserna till biblioteken.

– Björn med familj tillbringade stor del av sin tid i Stockholms skärgård, både på sjön och som sommarboende. Tillsammans med kärleken till naturen la det grunden för hans engagemang för Östersjön. Det är med glädje och stolthet vi nu kan fullfölja Björns önskan att donera utvalda sjöatlaser till svenska bibliotek så att de blir tillgängliga för forskning och allmänhet, säger Björn Carlsons familj.

Baltic Sea 2020 delar även ut pris till forskare och andra som lämnat värdefulla bidrag till Östersjöns miljö. Syftet är att väcka intresse för Östersjön och inspirera till engagemang och fortsatt arbete. H.K.H Kronprinsessan Victoria delar ut årets pris den 26 september.

Läs mer om Björn Carlsons Östersjöpris Länk till annan webbplats.

Atlaser till Göteborgs universitetsbibliotek

  • Leonty Spafarieff, Atlas of the Gulf, 1817.
  • Gustaf af Klint, Hans Majt Konungen egnas Sweriges Sjö-atlas, 1820, två band med den svenska unionsörlogsflaggan på pärmen.
  • Petter Gedda, A general, and different special sea-charts of the whole East-sea, and the Schager-rack. According to their own shapes, bigness, reachings of lands, besides the longs and thwart-courses, latitudes and longitudes, shoals, bancks, and all what may in any way be needful to the the instruction of the navigators, 1695.

Atlaser till Kungliga biblioteket

  • Charles Pierre Claret Fleurieu, Neptune…, 1809.
  • Gustaf af Klint, Erik af Klint, Johan Nordenankar, kompositatlas över Östersjön.
  • Robert Sayer, The New Baltic pilot…, 1790.
  • The Baltic Sea, Brittiska Amiraliteten, kompositatlas, cirka 1855.

Atlaser till Lunds universitetsbibliotek

  • Nils Strömcrona, 1737.
  • Aleksej Nagaev, Atlas Vsego Baltijs, 1757.

Kontakt

För mer information om donationen och bilder:
Greger Bergvall, bibliotekarie på Kungliga biblioteket
greger.bergvall@kb.se
010-709 33 44

Björn Carlsons Östersjöpris
Amanda Bjursten
amanda@hakanson-united.se
070-837 14 30

Björn Carlsons Östersjöstiftelse
info@bcop.se