Föräld­ra­skap och hundar – årets statistik om svensk utgiv­ning!

KB:s trendspaning Utgivningspuls redovisar statistik över utgivningen av tryckta böcker och tidskrifter. Sedan 2013 har antalet böcker om föräldraskap ökat. Därför utforskar årets spaning detta tema närmare, och tar även en extra titt på hundar – våra lurviga tillskott till familjen.

Illustration av en vuxen som håller ett barn i famnen och en hund i koppel. I bakgrunden ligger ett ordmoln med olika bobktitlar.

KB samlar in allt som ges ut och trycks i Sverige och har därför en unik möjlighet att se trender i utgivningen. Årets spaning fokuserar på 2023, men också på utvecklingen över de senaste tio åren. Om man ser till antalet tryckta böcker är utvecklingen tydlig: Från 2013 till 2023 har bokutgivningen minskat med 20 procent. Det som minskar är framför allt utgivningen av facklitteratur.

– Samtidigt är det anmärkningsvärt att skönlitteraturen totalt har ökat med 28 procent de senaste tio åren, från 5200 till 6668 böcker. Av de skönlitterära böcker som kom ut 2023 var 3000 romaner. I totalsiffran för skönlitteraturen ingår även barn- och ungdomsböcker, säger Ylva Sommerland, bibliotekarie och ansvarig för Utgivningspuls.

Översättningar till svenska har minskat med 18 procent de senaste tio åren. Mellan 2022 och 2023 minskade översättningar från engelska, medan franska och tyska ökade. Engelska är däremot, av naturliga skäl, fortfarande det dominerande språket att översätta från.

Perfekt förälder och tax i Prada

Mellan 2013 och 2023 ökade utgivningen av böcker som handlar om föräldraskap med 106 procent, från 83 böcker 2013 till 171 böcker 2023. Ökningen är intressant i ljuset av Statistiska centralbyråns rapporter om att barnafödandet sjunker.

– Det finns ett starkt intresse för att skildra föräldraskapet ur olika perspektiv. Böckerna spänner över många olika teman. Från föräldraskap i allmänhet, till att spegla aktuella frågor i tiden som hur man blir en perfekt förälder, att skaffa barn som ensamstående, samt böcker med hbtqi- och regnbågsfamiljer, säger Ylva Sommerland.

Ofta räknar vi numera även vår bästa vän, hunden, till den närmaste flocken. Därför är det värt att notera att det i snitt ges ut 150 böcker om hundar varje år, varav 100 är barnböcker och 50 vuxenböcker. Utgivningen har minskat de senaste fem åren, men ökade något under pandemin. Under 2023 kom bland annat böcker om matlagning till hundar, hundar i krig och en roman om en tax som bär Prada.

Tryckta tidskrifter drivs ofta av föreningar

Hur är det ställt med den tryckta tidskriften i Sverige, i tider av ökad digitalisering? KB kan konstatera att majoriteten av de tryckta tidskrifter som ges ut idag kommer från föreningar och intresseorganisationer.

– I dessa sammanhang kan man tänka sig att det finns ett stort engagemang för att sätta ihop en tryckt tidskrift. Vanligtvis finns heller inget kommersiellt intresse. I våra siffror kan vi se att det finns 400 svenska tidskrifter om hundar och att 100 av dessa har en pågående utgivning, säger Ylva Sommerland.

Se hela trendspaningen!

I vår detaljerade beskrivning kan du ta del av tabeller om den svenska utgivningen av böcker och tidskrifter 2023 och om utvecklingen över tid. Här finns också mer information om böcker som skildrar föräldraskap, samt om hundtidskrifter.

Tips! I förra årets Utgivningspuls trendspanade KB närmare kring den stora utgivningen av böcker om djur och natur. Läs mer i nyheten Ut i naturen och tala med djuren”.

Kontakt

Ylva Sommerland, bibliotekarie och ansvarig för Utgivningspuls
ylva.sommerland@kb.se
010-709 32 90