Fotografiet i fokus

Fotografier är en viktig källa för förståelsen av vår samtid och historia. Följ med på en resa bland KB:s omfattande fotografisamlingar, som innehåller allt från negativ på glas och film till positiva fotografier framkallade på papper och digitala bildfiler.

Vy över skeppsholmskajen med Gamla stans byggnader till höger. I förgrunden lastkajen med hästar spända för vagnar. Längre bak i fotografiet syns segelfartygens master sticka upp med Söderns höjder som fondvägg.

Stockholm. Skeppsbron, mellersta delen. Foto: Johannes Jaeger. Signum: KB, KoB Sv. Uts. Stockholm Fb 126

Fotografisamlingarna på KB

Fotografier finns främst i KB:s bildsamling och i handskriftssamlingens personarkiv. I bildsamlingen är fotografierna framför allt indelade i sviter med porträtt och topografiska foton av platser, eller kronologiskt indelade efter årtal för en händelse. De kan också vara ordnade efter namnet på en särskild fotograf eller samlare. I personarkiven är fotografierna istället knutna till arkivbildaren och de sammanhang denne ingick i: människor, platser och verksamheter.

Exakt hur stora fotografisamlingarna är saknas det uppgifter om, men bara i bildsamlingen rör det sig om uppskattningsvis 1,5 miljoner objekt. En hel del är sökbart i kataloger och förteckningar men det mesta måste sökas direkt i KB:s underjordiska magasin, där fotografierna är ordnade enligt olika principer beroende på i vilka samlingar de förekommer.

Stora delar av KB:s material samlas in genom lagarna om pliktexemplar men dessa omfattar inte fotografier, som i stället inkommit till KB genom gåvor eller inköp. Gåvorna har kommit både från privatpersoner och organisationer, och dessa donationer är en grundförutsättning för de fotografiska samlingar som idag finns på KB. KB köper även in fotografiskt material, men detta görs i relativt liten utsträckning och i första hand för att komplettera redan befintliga samlingar.

För att ett fotografi ska vara av intresse att införliva i KB:s samlingar bör den avbildade personen, platsen eller upphovsmannen vara namngivna så att fotografierna blir sökbara. Fotografiet bör också på något sätt vara av betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv.

Tidiga fotografier

På KB finns det foton från 1800-talets första hälft, då fotografiet uppfanns, fram till idag. I bildsamlingen finns en mindre exempelsamling av de allra äldsta fotografiska teknikerna, så som daguerreotypi och ambrotypi. Dessa fotografier fanns många gånger endast som ett enstaka objekt, och var ofta inramade i vackra askar.

Greve C. G. Wrangel sitter tillbakalutad i rock och kravatt med korsade ben. I vänster hand håller han en käpp, handskar och en keps och i höger hand en blomma. Fotografiet är monterat i en oval ask.

Daguerreotyp föreställande Greve C. G. Wrangel. Fotograf okänd. Signum: KB, KoB Äft D 3

I bildexemplet här ovan ser vi en daguerreotyp av den eleganta greve C. G. Wrangel sittande bekvämt tillbakalutad i en stol. Fotografiet är monterat i en guldmålad ram med glas och placerad i en oval ask klädd med röd velour. Lockets insida är klätt med vitt silke.

I samlingarna finns även stora mängder med porträtt och topografiska fotografier i visit- och kabinettsformat. Dessa två fotografiska tekniker utvecklades på 1860-talet och blev snabbt populära, eftersom de gick att mångfaldiga i flera exemplar och var betydligt billigare än tidigare framställningsmetoder.

Visitkortsfotografier har ett format på 6 x 9 cm, medan kabinettsfotografier är cirka 12 x 16 cm stora.

Visit- och kabinettsfotografierna i KB:s samling består till största delen av porträtt och flera av visitkortsporträtten går numera att se och ladda ner i Libris Länk till annan webbplats.. Det finns även en hel del vackra exempel på topografiska fotografier. Här ser vi ett i kabinettsformat som föreställer badorten Lysekil och dess restaurang, där stadens societet samlades under 1800-talets senare hälft.

I Lysekil minglar societeten på badortens restaurang, både på verandan och utanför.

Lysekil. Foto: Alfred Peterson. Signum: KB, KoB Sv. Uts. Lysekil Fb 8

Många visit- och kabinettsfotografier finns även inplacerade i de över 1 600 fotografialbum som ingår i KB:s bildsamling. Dessa album har tillhört privatpersoner och fylldes med bilder av släkt, vänner, kungligheter och andra kändisar. Albumen låg ofta framme hemma hos ägaren, så att besökare kunde bläddra i dem och titta på bilderna.

Ett fotografiskt album är en helhet där själva albumet utgör ett historiskt dokument tillsammans med fotografierna som ingår i det. På KB tas därför aldrig fotografierna ur albumen, utan de hålls ihop som ett objekt. I Emma Arenhills bok Album : Kungliga bibliotekets porträttalbumsamling Länk till annan webbplats. (2010) kan du läsa mer om KB:s porträttalbum.

På bilden syns ett mindre porträttalbum med dekorerade läderpärmar samt två större, uppslagna album. I det ena albumet syns två kabinettsfotografier, ett på varje uppslag. I det andra har visitkortsporträtt placerats in, med fyra foton per uppslag.

Tre porträttalbum i bildsamlingen. Signum: KoB Alb.

På KB är albumen uppdelade i två sviter, en med porträttalbum och en med vyalbum. Den senare innehåller främst topografiska fotografier och vykort. Det finns en lista över porträttalbumen Länk till annan webbplats., i vilken man övergripande kan läsa om vad ett album innehåller. För att ta reda på vilka album eller andra porträttsamlingar en enskild person förekommer i behöver man söka på namnet i KB:s porträttkatalog Länk till annan webbplats., som är digitiserad och tillgänglig på nätet, eller i databasen Libris.

Fotografer

I KB:s fotosamlingar finns även sviter ordnade på enskilda fotografers namn, till exempel Henry B. Goodwin, J. A. G. Acke, Anna Riwkin, Pål Nils Nilsson, Inta Ruka och Eric Ericson. Av dessa är Henry B. Goodwins fotografisamling en av de största med omkring 2 000 fotografier.

Goodwins samling består i första hand av porträtt av bland annat skådespelare och dansare, men den innehåller även en del topografiska bilder från Stockholm och Utö. Omkring 100 av Goodwins fotografier är katalogiserade i Libris Länk till annan webbplats., resten av samlingen kan man söka i en särskild förteckning Länk till annan webbplats.. Här ser vi två Stockholmsfotografier samt porträtt av dansösen Jenny Hasselqvist och skådespelaren Anders de Wahl.

Överst syns en vy med solnedgång från Kungstornet i Stockholm, till höger en stadsvy som visar Anglais Hörn vid Humlegårdsgatan i Stockholm. Nedanför en bild av dansösen Jenny Hasselqvist iklädd en tutu och till höger ett foto av skådespelaren Anders de Wahl i profil.

Fyra fotografier av fotografen Henry B. Goodwin. KB, KoB Gn 38:24, 37:8, 41:11 och 4:6

Det har tidigare varit svårt att söka fram fotografier av specifika fotografer, då deras namn inte är sökbara i de äldre kortkatalogerna. Idag beskriver vi fotografierna i den nationella biblioteksdatabasen Libris Länk till annan webbplats., både utifrån vad bilden föreställer och vem som har gjort den. I takt med att fotografierna katalogiseras blir det därför allt lättare att hitta fram till den fotograf som är av intresse. Endast en liten del av fotografierna är dock sökbara i Libris, så man bör alltid kontakta KB om man inte hittar det man söker på egen hand.

Moderna fotografier

Tyngdpunkten i KB:s fotografisamlingar sträckte sig under lång tid endast fram till den första halvan av 1900-talet, men tack vare ett par omfångsrika donationer speglar nu samlingarna även den andra halvan. När Aftonbladet donerade den största delen av sitt fotoarkiv till KB 2012 täcktes plötsligt en stor lucka i KB:s fotosamlingar.

Aftonbladets arkiv består av närmare en miljon fotografier, främst porträtt men även fotografier indelade på ämne. I porträttsviten finns porträtt av politiker, idrottsmän och kulturpersonligheter från tidsperioden 1950 fram till ungefär 2000. Arkivet sorteras och läggs om hos Föremålsvården i Kiruna, vilket innebär att stora delar av materialet tidvis är otillgängligt. Du kan läsa mer om denna process i ett tidigare blogginlägg.

Ett bildcollage med ett arkivskåp i mitten, där en utdragen låda visar bruna kuvert vilka innehåller fotografier. Bakom syns fem exempel på fotografier ur samlingen.

Fem exempel på foton ur Aftonbladets arkiv och några av de arkivskåp samlingen kom till KB i.

Här ser du hur fotografierna var förvarade när de kom till KB samt fem exempel på fotografier som finns i samlingen. En rökande Lena Nyman har fotats av Rolf Olson och en okänd fotograf har tagit en "actionbild" av löparen Paavo Nurmi. Mingelbilden av Olof Palme tillsammans med Alva och Gunnar Myrdal är fotograferad av PeA Björklund, Harry Martinson på väg ut i världen är förevigad av Gunnar Tingsvall och fotografen Bengt Adin har fångat serietecknaren Hergé med leksaker gjorda från Hergés serietidning Tintin.

På senare år har KB:s bildsamling även tagit emot flera andra betydelsefulla fotosamlingar, både digitala och fysiska. 2015 donerades exempelvis fotografen Lars Åströms arkiv, vilket innehåller både fysiskt och digitalt material, till KB. Åström reste runt hela världen och fotograferade platser och människor från 1960-talet till en bit in på 2000-talet. Här ser vi två fotografier ur den digitala samlingen, ett porträtt av en pojke i Tanzania och en vy från Kuala Lumpur i Malaysia.

Ett porträtt av en pojke från Tanzania, vars ansikte delvis är täkt av flätat, gult tyg. En vy över Kuala Lumpur där äldre byggnader kontrasteras med modernare skyskrapor.

Foto från Tanzania och Kuala Lumpur. Fotograf: Lars Åström ©. Signum: KB, KoB LÅs, Dig. Pärm 1, 01 och 02

Andra exempel på fotosamlingar som donerats till KB under senare år är graffititidningen Underground Productions (UP) arkiv Länk till annan webbplats. och Lars Tunbjörks bildarkiv.  Länk till annan webbplats. UP:s arkiv, som donerades till KB 2015, innehåller omkring 25 000 fotografier av graffiti från världens alla hörn tagna under perioden 1992–2012. Tunbjörks arkiv, som endast finns på hårddisk, donerades 2021 av Lars Tunbjörks stiftelse och upphovsrättsinnehavaren Maud Nycander.

I princip alla fotografier som ingår i de moderna fotosamlingarna är fortfarande upphovsrättsskyddade, vilket innebär att de inte får reproduceras eller användas hur som helst. Stora delar av dessa samlingar är dessutom inte tillgängliga ännu, vilket kan bero på att de ännu inte uppordnats och/eller att de är digitala. Arbete pågår kring system och rutiner för att kunna tillgängliggöra de digitala samlingarna, men tills detta finns på plats är materialet i hög grad otillgängligt för KB:s användare.

Fotografiets historia

Det här är bara några stickprov på de fotografiska skatter som ligger och väntar på att användas i KB:s underjordiska magasin. Fotografierna är inte bara en viktig historisk källa för att förstå hur människor levt och hur världen runt omkring oss förändrats under de senaste 200 åren, de är också historiska i sig själva.

Den som vill veta mer om den svenska fotografihistorien kan fördjupa sig i ämnet i boken Fotografihistorier : fotografi och bildbruk från 1839 till idag Länk till annan webbplats. (2022), där 16 forskare från olika discipliner skrivit nya bidrag till Sveriges fotografiska historia. Den 1 mars berättar Anna Näslund Dahlgren och Maria Nilsson om arbetet med boken i KB:s föreläsningsserie Berättelser från KB. Välkommen!