Gåvor

Vill du hjälpa KB att bevara Sveriges kulturarv? Kanske har du något som vi saknar. Här kan du läsa om hur du ger en gåva och vilka donationer vi tar emot.

Händer packar upp material ur kartong.

Tack vare gåvor kan KB fortsätta vara en rik, oberoende källa för forskning. En del gåvor hjälper oss att fylla luckor efter material vi inte har fått in som pliktleverans. Men det finns också guldkorn vi själva inte vet att vi saknar och som vi behöver din hjälp att upptäcka. Vi är tacksamma för alla gåvor som kompletterar och berikar våra samlingar.

KB har tyvärr inte möjlighet att ta emot donationer till bibliotekets samlingar från 24 juni till 18 augusti. Varmt välkommen att skicka en förfrågan efter det!

Bra att veta när du ger en gåva

KB behöver din hjälp för att bedöma gåvan

För att bedöma om materialet kompletterar KB:s samlingar så vill vi gärna ha listor över materialet. På till exempel titlar, författare, utgivningsår, språk. Alternativt fotografier på materialet. När det gäller elektroniskt material får du gärna bifoga en exempelfil.

Har vi redan din gåva?

Gör gärna en sökning i våra tjänster Regina och Libris (för tryckt material) eller Svensk mediedatabas (SMDB, för ljud, rörlig bild och datorspel) för att kontrollera det.

Är din gåva i gott skick?

KB tar bara emot gåvor som är välbehållna eftersom de ska hålla för forskning under lång tid framöver.

KB har ingen skyldighet att ta emot gåvor

KB har ingen skyldighet att ta emot de gåvor som erbjuds. Vi förbehåller oss rätten att, om inget annat har avtalats, även i efterhand sortera ut sådant som inte anses berika KB:s samlingar. Detsamma gäller om materialet är i för dåligt skick.

Äganderätt och upphovsrätt

En gåva eller donation innebär att äganderätten till materialet/dokumenten övergår till KB. KB förvarar och tillgängliggör materialet för forskning och studier i KB:s lokaler. Om inte annat avtalas mellan KB och upphovsrättsinnehavaren kvarstår alltid upphovsrätten hos upphovsrättsinnehavaren.

Vi deponerar i undantagsfall

I undantagsfall kan KB ta emot material för deponering under en begränsad tid. I så fall regleras deponitiden i ett donationsavtal. Materialet är tillgängligt för forskning och studier först när ägandet har övergått till KB.

Tillgång till gåvan

Efter att du har gett en gåva kan det dröja innan den är tillgänglig och syns i våra kataloger.

Det kan även finnas etiska eller juridiska skäl att begränsa tillgängligheten till särskilda dokument under en tid efter donationstillfället. Detta regleras i så fall i donationsavtalet.

Välkommen hit!

Du som har bidragit till KB:s samlingar är självklart alltid välkommen till biblioteket för att ta del av materialet.

KB tar emot följande material

Hela arkiv, manuskript, korrespondens och andra arkivhandlingar

Många av KB:s personarkiv och enskilda arkiv kommer till oss som gåvor.

Vi tar emot hela arkiv, brev, manuskript, dagböcker, fotografier, teckningar, noter, inspelningar etc efter personer och verksamheter med betydelse för svenskt kulturliv, svensk kulturhistoria och forskning.

Bilder

Vi tar bland annat emot porträtt, fotografier, digitala bilder och vykort.

Framför allt tar vi emot:

 • porträtt av personer med betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv
 • bilder med motiv från namngivna eller kända platser (städer, orter, byggnader) inom Sverige eller med svensk anknytning
 • bilder av händelser av nationellt intresse inom Sverige eller med svensk anknytning

Vi tar emot både historiska och samtida bilder i original framställda på papper eller i digitala tekniker, till exempel:

 • tryck i olika tekniker, från gravyrer och träsnitt till offset och digitalt tryck eller utskrifter
 • fotografier, fotoalbum, fotosamlingar
 • teckningar och akvareller
 • digitalt framställda och lagrade bilder

Vi tar också emot material till våra specialsamlingar, som:

 • ritningar och planer av byggnadsverk av betydelse för svensk kulturhistoria
 • exlibris
 • kistebrev
 • silhuetter
 • postrar
 • vykort

Böcker och tidskrifter

Vi tar i första hand emot böcker och tidskrifter som fyller luckorna efter uteblivna pliktleveranser. Om du har material du vill skänka, gör gärna en sökning i vår katalog Regina Länk till annan webbplats. för att kontrollera om det redan finns på KB. 

Dagstidningar

Vi tar emot gåvor som kompletterar våra samlingar och underlättar vid digitalisering.

Vi är främst intresserade av kompletta årgångar av dagstidningar och normalt sett inte enskilda tidningsnummer. Löpsedlar av dagstidningar före 1979 är vi alltid intresserade av.

Datorspel

Vi tar emot alla sorters spel oberoende av plattform.

Tyvärr omfattar inte den svenska lagen om pliktleveranser vissa typer av onlinespel, spelappar eller nedladdningsbara spel. Därför är risken stor att mycket av det digitala kulturarvet går förlorat. Genom att donera spel bidrar du till att spelkulturen bevaras för framtiden.

Film och video

Vi tar emot utgiven video i alla format. Dessutom tar vi emot icke-fiktiva filmer från föreningar, företag, arkiv, museer och privatpersoner till vårt filmarkiv. Det kan du läsa mer om här.

Filmarkivet

Förutom utgiven video i alla format tar KB emot gåvor till vårt arkiv för "folkets filmer". Där bevarar vi material från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner.

Filmarkivet tar emot dokumenterande och icke-fiktiva filmer som inte har producerats för biografvisning. Vi är intresserade av filmer i samtliga format, men mest består samlingarna av 16 mm- och 8 mm-film.

Just nu är vi särskilt intresserade av filmmaterial med koppling till Sveriges fem minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch).

Kartor

Vi söker såväl handritade som tryckta och digitalt framställda kartor som berikar våra samlingar.

Till exempel:

 • kartblad
 • atlaser (även utländska nationalatlaser)
 • sjökort
 • glober

Av särskilt intresse är kartor över platser och landområden inom Sveriges nuvarande eller tidigare gränser. Men vi är även intresserade av kartor som genom svensk härkomst, ägarhistorik eller på annat sätt rör Sveriges historia och svenska förhållanden.

Medeltida och äldre manuskript

Vi tar emot manuskript som fördjupar och kompletterar våra samlingar och som är viktiga för vårt kulturarv.

Musik och andra ljudupptagningar

Har du en större samling av inspelad musik som du vill skänka?

Det är i första hand större samlingar vi söker. Framför allt saknar vi utländskt material med svensk anknytning, så kallad Suecana. Det kan handla om svenska artister som gett ut skivor på utländska bolag, eller utländsk musik av svenska kompositörer.

Titta på våra listor över saknade skivor!

Vi har även listor på enstaka stenkakor (äldre grammofonskivor) som vi saknar i våra samlingar, sorterat på utgivningsår. Länkarna leder poster i Svensk mediedatabas (SMDB).

Radio och tv

Främst tar vi emot originalinspelningar av radio- och tv-material. 

Särskilt intresserade är vi av material från före 1979. Vi är normalt inte intresserade av privata inspelningar av enstaka radio- och tv-sändningar.

Utländskt material med svensk anknytning (Suecana)

Utöver allt som ges ut i landet samlar KB in utländskt material med svensk anknytning. Vi tar gärna emot sådana gåvor.

Det här tar vi emot:

 • översättningar från svenska original
 • böcker som handlar om Sverige och/eller ”svenska förhållanden” (historia, kultur, samhällsliv, biografier över svenska personer etc.)
 • litteratur på svenska
 • tidskrifter med svensk anknytning, till exempel medlemsblad utgivna av svenska föreningar, skolor, församlingar eller liknande i utlandet
 • film med svensk anknytning som inte distribuerats i Sverige, till exempel film med svenska skådespelare eller med svensk förlaga
 • musik med svensk anknytning, till exempel musik av svenska kompositörer eller med svenska artister utgiven utomlands
 • spel med svensk anknytning utgivna utomlands, till exempel svenska spelutvecklare, svensk förlaga eller svensk musik

Titta på vår lista över saknade böcker!

Vi har en lista över utländska böcker med svensk anknytning som vi vet att vi saknar i våra samlingar. Listan ligger i KB:s söktjänst Regina och är väldigt omfattande. Du kan klicka på "Precisera sökningen" för att fritextsöka i listan eller avgränsa den till specifika årtal.

Information in other languages

Vardagstryck: reklam, information, telefonkataloger, årsredovisningar m.m.

Både nytt och gammalt vardagstryck kan vara av intresse eftersom KB har svårt att övervaka spridningen av materialet.

Exempel på vardagstryck är affischer, årsredovisningar, skolkataloger, taxeringskalendrar, teaterprogram, telefonkataloger, tidtabeller, turistbroschyrer, matsedlar och företagsreklam.

Läs mer om vardagstryck här.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?