Inköp

KB köper huvudsakligen in utländsk forskningslitteratur inom humaniora och utländskt material med svensk anknytning, även kallat Suecana.

Tecknade figurer på omslaget till ett franskt kvinnohistoriskt lexikon.

Utländsk forskningslitteratur

KB prioriterar förvärv av utländsk forskningslitteratur inom humaniora. I synnerhet förvärvas verk inom ämnena historia, litteraturvetenskap, konstvetenskap, filosofi samt bok- och bibliotekshistoria. Litteratur som behandlar den europeiska kulturens historia prioriteras.

Utländskt material med svensk anknytning (Suecana)

KB samlar in utländskt material med svensk anknytning. Vi kallar materialet Suecana, vilket betyder ”svenskt” på latin. Vår Suecanasamling består huvudsakligen av tryckt material, men omfattar även film, musik och spel.

KB samlar också in material på svenska utgivet utanför Sverige, framför allt förlagsutgiven finlandssvensk skönlitteratur och finlandssvensk facklitteratur inom humaniora.

Lagarna om pliktexemplar, som ger KB rätt att få in allt som utges i Sverige, omfattar inte Suecana. Därför är vi beroende av gåvor och inköp för att bygga upp samlingen.

KB:s definition av Suecana

Suecana är allt från en översatt svensk bok till utländsk musik av en svensk kompositör.

  • översättningar från svenska original
  • böcker som handlar om Sverige och/eller svenska förhållanden (historia, kultur, samhällsliv, biografier över svenska personer etc.)
  • film med svensk anknytning som inte distribuerats i Sverige, till exempel film med svenska skådespelare eller med svensk förlaga
  • musik med svensk anknytning, till exempel musik av svenska kompositörer eller med svenska artister utgiven utomlands
  • spel med svensk anknytning utgivna utomlands, till exempel svenska spelutvecklare, svensk förlaga eller svensk musik
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?