fullskärmsbild
Person hämtar ut böcker vid en lånedisk.

Bestäl­l och låna

För att KB:s samlingar ska hålla lång tid framöver finns särskilda rutiner och regler för hur du lånar här.

Så här gör du för att kunna ta del av materialet.

Just nu har KB endast öppet för bokade besök. Det innebär att endast de som måste ta del av KB:s samlingar på plats kan besöka biblioteket.

Varje bokning görs i dialog med en bibliotekarie. Kontakta oss på info@kb.se eller 010-709 30 30 senast 16.00 (måndag–fredag) för att boka tid.

Besöket kan ske tidigast nästföljande vardag. När du får komma beror på antal övriga bokningar och hur lång tid det tar att ta fram materialet. De tider vi bokar in besök på är måndag–fredag 10.00–16.00, onsdagar till 19.00.

Din bokning är personlig, du kan alltså inte skicka ett ombud eller inkludera andra personer i ditt besök. Vid minsta symtom på sjukdom är det viktigt att du stannar hemma.

Läs mer om KB under Corona.

Endast bokade besök!
Pater noster
Glöm inte ID-kort
Lånekort
Utländsk litteratur
Studieplatser i Stora läsesalen
Konto i SMDB
Ingen mat eller dryck

Fråga oss om lån, beställningar och KB:s material

$field.shortDescription

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?