Kvinnliga visitkortsfoto­grafer

I början av 1860-talet drabbades borgerskapet i Sverige av "cartomani” alla ville ha ett carte-de-visite att lämna över på middagsbjudningar, luncher och andra festligheter. Den stora efterfrågan skapade en marknad där kvinnor över hela landet tog chansen att etablera sig.

Det är inte helt orimligt att betrakta 1800-talets visitkortsporträtt som en tidig form av sociala medier. De spelade nämligen en viktig social roll och placerades gärna så synligt som möjligt i hemmet. Där fungerade de som ett bevis för att man hade många – och rätt – vänner och bekanta. De visades gärna upp för gäster vid middagsbjudningar och andra sammankomster. Kanske upptäckte man då, precis som i dag, att man hade lite oväntade gemensamma vänner?


Porträtten såldes per dussin och var en av de första formerna för massproducerade bilder. Snart uppstod en samlarvurm där släktingar och vänner bytte bilder med varandra. Bilder av kända personer som skådespelare, kungligheter och politiker fanns till salu hos bokhandlarna. Där kunde man också köpa album att förvara sina porträtt i.


Kvinnliga entreprenörer etablerar sig

Cartomanin har satt stora avtryck i KB:s bildsamling. Och inte bara tack vare de nära 50 000 visitkortsporträtt som ingår i den – här kan man även se hur en unik möjlighet för dåtidens kvinnor att etablera sig som egenföretagare växte fram. Arbetet som fotograf kunde nämligen utföras i en ateljé nära hemmet, vilket gjorde att det upplevdes som tryggt och lämpligt för kvinnor. Förmodligen var möjligheten att driva ateljé i egen regi ett välkommet trendbrott på en arbetsmarknad där kvinnor i övrigt inte var välkomna.


De kvinnliga visitkortsfotograferna fick smak för entreprenörskapet och under cartomanins "guldålder" drevs så många som 400 ateljéer av svenska kvinnor över hela landet. Företagandet förekom inte heller bara i storstäderna utan även på mindre orter.


Men...

Fotograferna skulle tyvärr komma att stöta på patrull. I samband med att den fotografiska bilden blev en del av den tryckta pressen så satte föreställningar om det kvinnliga könets skörhet käppar i hjulet för många av entreprenörerna. Ett yrke som tidigare kunde skötas i en ateljé nära hemmet började istället innebära resor och skiftarbete, vilket uteslöt många kvinnor från branschen.

Beskrivning
Hilda Sjölin (1835–1915) var Malmös första kvinnliga fotograf. Ateljén låg på Västergatan i samma hus som hon växte upp. Hon fotograferade framför allt visitkort och porträttbilder men tog även bilder av Malmö stad.
Foto
Hilda Sjölin (reproduktion: KB)
År
1860-talet
Signum
KoB Sv. P. Kjellman, Kristin Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Hilda Sjölin
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Emma Holm var verksam fotograf i Karlskrona.
Foto
Emma Holm (reproduktion: KB)
År
1875
Signum
KoB Sv. P. Ernberg, Bertha Emilia Fa 5
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Emma Holm
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Anna Ollson (1841–1926) var under stor del av sitt liv verksam som fotograf i Karlstad. Hon var porträtterade både människor och miljöer i Karlstad med omnejd.
Foto
Anna Ollson (reproduktion: KB)
År
sent 1800-tal
Signum
KoB Sv. P. Falk, Calle Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Anna Ollson
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bertha Valerius (1824–1895) var en mycket välrenommerad porträttfotograf i Stockholm. 1864 var hon den första kvinnan att utnämnas till kunglig porträttleverantör. Under 1865 levererade hon 120 visitkortsporträtt till slottet. Bland annat porträtterades änkedrottning Josefina, drottning Lovisa och hennes dotter Lovisa samt prinsessan Eugenie. Valerius var den första kvinnliga fotograf att öppna ateljé, till att börja med i sitt hem och sedan i flera andra lokaler. Mellan 1868 och 1872 hade hon en stor ateljé i hotellet La Croix vid Brunkebergstorg med flera anställda. År 1872 stängde hon ateljén för att på heltid ägna sig åt sitt andra stora intresse, måleri.
Foto
Bertha Valerius (reproduktion: KB)
År
mellan 1860 och 1871
Signum
KoB Sv. P. Lovisa, drottning av Sverige Fa 7
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Bertha Valerius
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Fredrika Gimberg (1863–1915) var fotograf med ateljé på Regeringsgatan 59 i Stockholm (före detta P.L. Quist). Firman etablerades 1893.
Foto
Fredrika Gimberg (reproduktion: KB)
År
1899
Signum
KoB Sv. P. Jansson, Betty Elisabeth Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Fredrika Gimberg
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Adéle Kindlund (född 1851) drev fotoateljé på Storgatan 12 och på Nya Kyrkogatan 6 i Sundsvall. Firman etablerades 1879.
Foto
Adéle Kindlund (reproduktion: KB)
År
sent 1800-tal
Signum
KoB Sv. P. Falk, Carl Ludvig Fa 2
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Adéle Kindlund
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Hulda Augusta Löthman (1846–1904) var verksam som fotograf i Stockholm.
Foto
Hulda Augusta Löthman (reproduktion: KB)
År
sent 1800-tal
Signum
KoB Sv. P. Forssberg, Edvard Fa 5
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade porträtt föreställande Edvard Forssberg
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Selma Jacobsson (1841–1899) var en av 1800-talets mest kända fotografer och verksam i Stockholm. Hon gick i utbildning hos fotografen och porträttmålaren Bertha Valerius vars ateljé hon senare övertog. Dessutom studerade hon fotografi i Wien och Gent. Jacobssons kunder bestod framför allt av den högsta societeten och år 1899 blev hon kunglig hovfotograf, inte långt innan sin död.
Foto
Selma Jacobsson (reproduktion: KB)
År
sent 1800-tal
Signum
KoB Sv. P. Fryxell, Anders Fa 2
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Selma Jacobsson
Se fler digitiserade bilder föreställande Anders Fryxell
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Anna Edlund kom från en familj av fotografer. Hennes pappa Mauritz Edlund var framför allt verksam i Arboga för att sedan flytta till Stockholm där han även var hovfotograf. I Stockholm skaffade sig döttrarna Anna och Helen Edlund egna ateljéer. Annas ateljé låg på Drottninggatan 46.
Foto
Anna Edlund (reproduktion: KB)
År
1890
Signum
KoB Sv. P. Hallberg, Anna Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Anna Edlund
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Hanna Forthmeiier (1827–1914) föddes i Köpenhamn men kom tidigt till Sverige och Skåne. Där etablerade sig som fotograf tillsammans med sin man, Olof Forthmeiier (1834–1924). De hade ateljéer i bland annat Ystad, Malmö och Helsingborg. 1872 skaffade hon själv en fast ateljé i Växjö. Forthmeiier fotograferade framför allt porträtt men också en hel del stadsvyer och interiörer.
Foto
Hanna Forthmeiier (reproduktion: KB)
År
sent 1800-tal
Signum
KoB Sv. P. Hammarström, Axel Fredrik Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Hanna Forthmeiier
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Maria Tesch (1850–1936) var verksam som ateljéfotograf i Linköping.
Foto
Maria Tesch (reproduktion: KB)
År
sent 1800-tal?
Signum
KoB Sv. P. Harlingson, Brita Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Maria Tesch
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Carolina von Knorring (1841–1925) blev tidigt känd för sina fotografier. Hon tillhörde en adelssläkt men då faderns affärer gick dåligt behövde hon försörja sig själv. Von Knorring tog framför allt porträtt men dokumenterade även vyer över Stockholm med omnejd. Dessa bilder visades vid den stora konst- och industriutställningen i Kungsträdgården 1866. 1864 etablerade hon en studio på Regeringsgatan 59 i Stockholm.
Foto
Carolina von Knorring (reproduktion: KB)
År
sent 1800-tal
Signum
KoB Sv. P. Hammarhjelm, C. Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Hitta fler fotografier av Carolina von Knorring
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Rosalie Sjöman (1833–1919) föddes i Kalmar men flyttade som ung till Stockholm. Efter sin makes död 1864 etablerade hon sig som fotograf med ateljé på Drottninggatan 42. Verksamheten utvecklades och hon hade flertalet anställda i firman. Hon verkar uteslutande ha anställt kvinnor. Sjöman räknades under 1860- och 1870-talen till eliten bland svenska fotografer.
Foto
Rosalie Sjöman (reproduktion: KB)
År
sent 1800-tal
Signum
KoB Sv. P. Hegardt, Albertina Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Rosalie Sjöman.
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Wilhelmina Lagerholm (1826–1917) föddes i Örebro och började sin bana som konstnär av framför allt porträtt. Mellan 1862-1871 övergick hon istället till fotografering. 1871 bestämde hon sig för att byta bana igen och flyttade till Stockholm där hon blev porträtt- och genremålare. Samma år blev hon medlem av Konstakademien.
Foto
Wilhelmina Lagerholm (reproduktion: KB)
År
1860-tal?
Signum
KoB Sv. P. Hertén, Erland Fa 2
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Wilhelmina Lagerholm
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Augusta Borg (1826–1914) var under flera år verksam som lärare i teckning och målning i Landskrona, Malmö, Helsingborg och vid flera olika skolor i Göteborg. Vid sidan av sitt arbete var hon verksam som konstnär och drev en egen rit- och målarskola. Under en tid drev hon även fotograffirman ”Augusta & Ewelina Borg”. (Vi saknar tyvärr information om Ewelina Borg).
Foto
Augusta Borg (reproduktion: KB)
År
1860-tal?
Signum
KoB Sv. P. Jonasdotter, Hildegard Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Porträtt i Libris
Fler digitiserade fotografier av Augusta Borg
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Lina Jonn (1861–1896) var verksam i Lund där hon hade en ateljé på Bantorget 6. Hon hade flera medarbetare, bland annat systrarna Hanna och Maria. Hon inriktade sig framför allt på porträtt men dokumenterade även miljöer och händelser i staden. Ett nationellt genombrott fick Jonn då hon i samband med doktorspromotionen 1893 fick möjlighet att ta ett officiellt fotografi av den gästande hedersdoktorn kung Oscar II.
Foto
Lina Jonn (reproduktion: KB)
År
sent 1800-tal
Signum
KoB Sv. P. Kamph, Thure Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Lina Jonn
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Augusta Almberg (1822–1911) var verksam som porträttfotograf i Västerås. Hon var en av många svenska fotografer som framställde kollage med flera olika porträtt, här av rådman Karlsson med fru och tolv barn i ovala ramar. Medaljongbilder som dessa var en vanlig form av kollage över grupper som familjer, kungahus, teatersällskap och regeringar. Porträtten återgavs ofta i små ramar, men de kunde även klippas ut och monteras i mosaikbilder eller till och med i form av blombuketter.
Foto
Augusta Almberg (reproduktion: KB)
År
1860-tal?
Signum
KoB Sv. P. Karlsson Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Augusta Almberg
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Selma Angel (1846–1933) var verksam som fotograf i Fredriksvall i Halmstad under 1870- och 1890-talet.
Foto
Selma Angel (reproduktion: KB)
År
1870-tal?
Signum
KoB Sv. P. Kull, Jacob (Jaques) Christian Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Selma Angel
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Elise Ekblom (1842–1923) var verksam som fotograf i Västerås.
Foto
Elise Ekblom (reproduktion: KB)
År
1890-tal?
Signum
KoB Sv. P. Lagerbielke, Christina Carolina (Lina) Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
”Ny Fotografi-Atelier är med denna dag öppnad af undertecknad som efter mångårig praktik i facket vördsamligen kommenderar sig och vågar jag garantera för välgjordt arbete.” Denna annons fanns att läsa i Gotlands tidning den 25 juli 1876. Undertecknad var Mathilda Segerdahl (1850–1893), verksam på Gotland med ateljé på Adelsgatan 40 i Visby.
Foto
Mathilda Segerdahl (reproduktion: KB)
År
1883
Signum
KoB Sv. P. Lindström, Henric Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Hitta fler fotografier av Mathilda Segerdahl
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Olga Rinman (1861–1927) var verksam som fotograf i Göteborg och hade bland annat ateljé på Linnégatan 47.
Foto
Olga Rinman (reproduktion: KB)
År
1890-tal
Signum
KoB Sv. P. Lundén, Yngve Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Hitta fler fotografier av Olga Rinman
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Agnes Wikström (1862–1917) var verksam som fotograf i Piteå.
Foto
Agnes Wikström (reproduktion: KB)
År
sent 1800-tal
Signum
KoB Sv. P. Lundgren, Hilda Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Johanna ”Hanna” Sofia Gråberg (1841–1925) föddes i Västerås. I juli 1872 flyttade Hanna till Eskilstuna där hon påbörjade hon sin yrkesbana som fotograf, på Kungsgatan 3. Hanna lämnade Eskilstuna för Härnösand 1890, efter att ha fotograferat staden och dess invånare i nästan 20 år. Hon fortsatte som aktiv fotograf i många år framöver bland annat i Uppsala, Stockholm och Norrtälje. I Norrtälje var Gråberg verksam fram till hon var 79 år gammal.
Foto
Hanna Gråberg (reproduktion: KB)
År
1870-tal
Signum
KoB Sv. P. Luthman, Carl Victor Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Se fler digitiserade fotografier av Hanna Gråberg
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Anna Hedström (1863–1946) var verksam som fotograf i Örebro och hade ateljé på Drottninggatan 6 som hon övertog 1890. 1910, när ateljén blev för trång, byttes adressen till Storgatan 14.
Foto
Anna Hedström (reproduktion: KB)
År
1890-tal?
Signum
KoB Sv. P. Hammarskjöld, Tor Peder Knutsson Fa 1
Hitta i KB:s samlingar
Hitta bilden i Libris
Hitta fler fotografier av Anna Hedström
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN