KB:s uppdrag

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Vårt uppdrag är att samla in, bevara och tillgängliggöra allt som ges ut i Sverige. KB ansvarar också för att ha nationell överblick över den svenska bibliotekssektorn.

KB ska främja samverkan och utveckling inom en rad olika områden som är kopplade till bibliotek. Vi ansvarar även för Sveriges officiella biblioteksstatistik och samlar varje år in och sammanställer statistik som rör bibliotek i hela landet.

Nytt inom KB:s uppdrag