Swepub

Swepub samlar metadata om forskningspublikationer från svenska lärosäten i form av vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar, konferensbidrag, bokkapitel, rapporter, konstnärliga arbeten med mera.

KB administrerar och förvaltar Swepub där ett fyrtiotal svenska universitet, högskolor, myndigheter och forskningsinstitut levererar data till tjänsten. Målet är att göra allt det som forskare i Sverige publicerar tillgängligt på en och samma plats.

Två ingångar

Söktjänsten Swepub

Den bibliografiska söktjänsten Swepub Länk till annan webbplats. erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten, forskande myndigheter och forskningsinstitut. 

Swepubs analystjänster

I tjänsterna för bibliometri, databearbetning, datastatus och ämnesklassificering Länk till annan webbplats. finns dataunderlag till statistiska analyser och databearbetning, översikt av Swepubdata samt hjälp för ämnesklassificering.

Nytt inom Swepub

Kontakt