Insamling

KB:s samlingar växer ständigt, med hjälp av både organisationer och privatpersoner. Tillsammans ser vi till att Sveriges kulturarv sparas för framtiden.

Hyllrader med förvaringsboxar. Mellan raderna går en man med en box.

Pliktleveranser bygger upp samlingarna

Ända sedan år 1661 har KB samlat in allt som trycks i Sverige. Då stiftades den första lagen om pliktleveranser. Numera gäller lagen även ljud, rörlig bild och datorspel. Dessutom finns ytterligare en lag som hjälper KB att samla in elektroniskt utgivet material.

Lagarna innebär att KB har rätt att få in så kallade pliktexemplar av allt som ges ut i Sverige. De är nationalexemplar som ska bevaras för forskning. De som ska pliktleverera är svenska tryckerier, utgivare, producenter och distributörer.

Gåvor fyllor luckor och berikar

Även om vi får in mycket material genom pliktleverans är gåvor viktiga för KB:s insamling. Gåvorna hjälper oss att fylla luckor från uteblivna pliktleveranser, men också att samla in helt okända guldkorn. Alla som vill är välkomna att bidra till våra samlingar.

Person håller i en hög med dagstidningar. I bakgrunden finns bokhyllor.

Vi köper in utländskt material

KB har en begränsad budget för inköp. I första hand köper vi in utländskt material med svensk anknytning (Suecana) och utländsk litteratur inom humaniora och samhällsvetenskap. Det materialet omfattas inte av lagen om pliktexemplar.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?