• Startsida
  • Nationella riktlinjer för öppen vetenskap

Nationella riktlinjer för öppen vetenskap

KB har i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Målet är att riktlinjerna ska utgöra ett stöd i omställningen till öppen vetenskap.

Sedan juni 2022 har KB i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Detta innebär att identifiera gemensamma mål och prioriteringar, kartlägga rollfördelning och ansvarsområden samt definiera behov av stöd och vägledning. I arbetet inhämtar KB kunskap och underlag från Vetenskapsrådet, och tar till vara kunskap och erfarenheter hos lärosäten och andra berörda myndigheter och organisationer.

KB har även inrättat en referensgrupp Länk till annan webbplats. som bidragit till arbetet.

Uppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap kommer att redovisas i januari 2024.

Läs mer om öppen vetenskap.