• Startsida
 • Fler nationella tjänster för bibliotek

Fler natio­nel­la tjäns­ter för bibli­o­tek

För dig som arbetar på bibliotek finns flera nationella tjänster för medieförsörjnings- och kompetensstöd. Några av tjänsterna kan du också förmedla till dina låntagare.

Det här är en lista över nationella tjänster som KB driver eller finansierar för folk- och skolbibliotek.

Bläddra

Bläddra är en kostnadsfri app för surfplatta och mobil där du kan läsa e-böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska för både vuxna och barn.

Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla litteratur på finska.

 • E-böckerna går att nå överallt i landet och är tillgängliga offline.
 • Det krävs inget konto eller inloggning för att ta del av litteraturen.
 • Bläddra drivs och utvecklas av Kungliga biblioteket.

Digiteket

Digiteket är en plattform för digital fortbildning och inspiration. Digiteket vänder sig främst till bibliotekspersonal – men alla är välkomna att ta del av det material som finns.

 • Här finns lärresurser som främst vänder sig till bibliotekspersonal som vill utveckla sin kompetens.
 • Digiteket drivs av Biblioteken i Malmö på uppdrag av Kungliga biblioteket.

Mångspråkiga lånecentralen

Mångspråkiga lånecentralen (MLC) ger service och kompletterande försörjning av mångspråkig media till Sveriges kommunala bibliotek.

Du som är låntagare och intresserad av böcker eller annan media på ett annat språk kontaktar ditt lokala kommunbibliotek.

 • Uppdraget syftar till att stödja bibliotekens mångspråkiga medieförsörjning med medier och kompetens.
 • Den mångspråkiga lånecentralen drivs av Stockholms stadsbibliotek på uppdrag av Kungliga biblioteket.

Resursbibliotek för nationella minoriteter

Resursbibliotek finns för språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Biblioteken är en resurs både för respektive språkgrupp och för landets kommuner.

 • Resursbiblioteken är: Biblioteken i Malmö (romani chib), Finlandsinstitutets bibliotek (finska), Judiska biblioteket (jiddisch), Nordkalottbiblioteket (meänkieli) och Samernas bibliotek (samiska).
 • KB har ett uppdrag från regeringen att finansiera och etablera nationella minoriteters bibliotek, de så kallade resursbiblioteken.

Svenska tidningar

Svenska bibliotek kan ta del av digitaliserade och sökbara tidningar, med hjälp av KB:s söktjänst Svenska tidningar Länk till annan webbplats.. Här går det att utforska den svenska presshistorien, från 1600-talet och fram till i dag.

 • Alla folkbibliotek, universitets- och högskolebibliotek har möjlighet att ansluta sig till tjänsten Svenska dagstidningar för att få tillgång även till upphovsrättsskyddat material.
 • Svenska dagstidningar är en del av KB:s digitaliserade samlingar.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral underlättar för Sveriges bibliotek att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare.

 • Sveriges depåbibliotek och lånecentral förmedlar lån till andra bibliotek från Sveriges depåbiblioteks och Umeå stadsbiblioteks samlingar. Privatpersoner vänder sig till sitt lokala bibliotek.
 • Sveriges depåbibliotek byggs upp av svenskt material som gallrats och skänkts från andra bibliotek i Sverige. Materialet är tillgängligt för alla bibliotek att fjärrlåna.
 • Sveriges depåbibliotek och lånecentral stöttar folk- och skolbibliotek med utlandslån, inköp av smalare litteratur och kompetensinsatser kring fjärrlån och gallring.
 • Sveriges depåbibliotek och lånecentral drivs av Umeå kultur på uppdrag av Kungliga biblioteket.

Världens bibliotek

Världens bibliotek är ett digitalt bibliotek. Här finns ljudböcker och e-böcker på flera av Sveriges migrantspråk. Världens bibliotek är gratis att använda för alla låntagare i Sverige och Norge.

 • Världens bibliotek är ett komplement till folkbiblioteken vad gäller uppdraget att tillgodose behovet av böcker på migrantspråk.
 • Världens bibliotek drivs av Biblioteken i Malmö på uppdrag av Kungliga biblioteket samt det norska Nasjonalbiblioteket.

Kontakt

Har du specifika frågor om någon av tjänsterna? Kontakta respektive tjänst direkt, via deras webbplats.

Har du allmänna frågor kring KB:s olika tjänster för medieförsörjnings- och kompetensstöd är du välkommen att kontakta oss via e-post: bibliotekssamverkan@kb.se


Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?