Biblioteksutveckling

Vårt demokratiska samhälle är i ständig utveckling – och biblioteken är en viktig del av den. Som myndighet har KB nationell överblick och främjar samverkan inom biblioteksväsendet.

Mycket av bibliotekens verksamhet sker i samverkan med andra bibliotek, men också med samhället i övrigt. Samverkan sker på både kommunal, regional och nationell nivå. Det handlar om löpande verksamhet och lokala projekt i mindre skala, såväl som större nationella projekt. Utgångspunkten är bibliotekslagen.

E-böcker på nationella minoritetsspråk

Bläddra är en app som erbjuder e-böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Appen är helt kostnadsfri att ladda ner och använda. Det långsiktiga målet är att den även ska innehålla böcker på finska.

Nytt inom Biblioteksutveckling