fullskärmsbild

Biblioteksutveckling

Vårt demokratiska samhälle är i ständig utveckling – och biblioteken är en viktig del av den. Som myndighet har KB nationell överblick och främjar samverkan inom biblioteksväsendet.

Mycket av bibliotekens verksamhet sker i samverkan med andra bibliotek, men också med samhället i övrigt. Samverkan sker på både kommunal, regional och nationell nivå. Det handlar om löpande verksamhet och lokala projekt i mindre skala, såväl som större nationella projekt. Utgångspunkten är bibliotekslagen.

Lagar, konven­tio­ner och mino­ri­tets­politik

De nationella minoriteternas rättigheter ska bli mer synliga – även i biblioteksverksamheten. Nu finns de nya lagar som trädde i kraft 2019 samlade i en rapport. Lagar som ska stärka de nationella minoriteternas och urfolket samernas rätt till sin egen kultur och sina språk.

Nytt inom Biblioteksutveckling