Biblioteksplaner

Enligt bibliotekslagen ska alla regioner och kommuner anta biblioteksplaner. KB har i sin tur ett särskilt uppdrag att följa upp planernas användning och innehåll.

Under den här sidan hittar du information och inspiration när det kommer till biblioteksplaner. Vi har bland annat tagit fram en vägledning som kan stötta dig som leder arbetet med att utarbeta en plan.

Dessutom finns länkar till alla aktuella kommunala och regionala biblioteksplaner, grupperade efter region.

Vägledning

Att skapa en biblioteksplan

Vägledningen är ett stöd till dig som leder arbetet med att utarbeta en kommunal biblioteksplan.

Vägledning för skapandet av en kommunal biblioteksplan