fullskärmsbild

Nationella minoriteters bibliotek

KB har i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Det omfattar språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Regeringsuppdraget innebär en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek. Biblioteken ska vara en resurs både för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Det saknas i dag ett möjligt resursbibliotek för romani chib. Därför ska KB särskilt se över hur biblioteksverksamhet för språket kan främjas.

I uppdraget ingår även Bläddra, som är en app för mobil och surfplatta med litteratur på de nationella minoritetsspråken.

Romsk mat och samisk kampskrift

KB:s läsapp Bläddra fortsätter att fyllas på med ny litteratur. Bland nyheterna finns receptboken Romska maträtter och en kampskrift från 1917 av den samiska aktivisten Elsa Laula.

Nytt inom Nationella minoriteters bibliotek

Kontakt