fullskärmsbild

Nationella minoriteters bibliotek

KB har i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Det omfattar språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Regeringsuppdraget innebär en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek. Biblioteken ska vara en resurs både för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Det saknas i dag ett möjligt resursbibliotek för romani chib. Därför ska KB särskilt se över hur biblioteksverksamhet för språket kan främjas.

I uppdraget ingår även Bläddra, som är en app för mobil och surfplatta med litteratur på de nationella minoritetsspråken.

Bläddra – tillgängliga e-böcker på nationella minoritetsspråk

KB utvecklar just nu Bläddra, en app för mobil och surfplatta med böcker på de nationella minoritetsspråken. Tack vare projektet kan litteratur på samiska och romani chib bli fritt tillgängliga som e-böcker.

Nytt inom Nationella minoriteters bibliotek

Kontakt