Vardagstryck

Vardagstryck är tryckt material med aktualitet för dagen. Här kan du finna stort och smått, från matbutikens lokala veckoblad till information från kommuner och myndigheter.

Kollage av informations- och reklamblad.

KB:s samling av vardagstryck innehåller bland annat informations- och reklammaterial från företag, institutioner, organisationer och föreningar. Här hittar du publikationer och tryck med lokal spridning, tidskrifter och medlemsblad. Dessutom har vi mängder av publikationer som producerats för intern spridning inom företag, organisationer och myndigheter.

Det mesta vardagstrycket är från senare årtionden, men samlingen sträcker sig så långt bak i tiden som till 1600-talet.

Vardagstrycket speglar sin samtid och kan ge oss inblickar i olika tidsepoker. Trycksaker som vi tycker saknar värde idag, kan vara intressant material för framtida forskare.

Det här kan du hitta i samlingen

Samlingen av vardagstryck är mycket omfattande. Här finns allt från tunna blad till tjocka kataloger. Några exempel:

 • auktionskataloger
 • förlagskataloger
 • lokala tidskrifter
 • matreklam
 • produktkataloger
 • skolkataloger
 • teaterprogram
 • telefonkataloger
 • tidtabeller
 • turistbroschyrer
 • utställningskataloger
 • årsredovisningar
Samlingen kallades tidigare Småtryck, därefter den Okatalogiserade samlingen, och nu Vardagstryck.

Här visar vi exempel på vardagstryck som är fria från upphovsrätt, men KB:s samling innehåller mycket, mycket mer.

Vardagstrycksamlingen i siffror

16 miljoner tryck

Ungefär så mycket finns i vardagstryckssamlingen idag.

13 900 hyllmeter

Trots att många tryck i den här samlingen är rätt tunna, tar den upp mycket plats i våra magasin.

110 000 nya tryck varje år

Samlingen växer konstant!

Hitta och beställ vardagstryck

digitalisering

Affärstryck från 1800-talet

KB digitaliserar material som företag har tagit fram för att göra reklam för sina produkter. Hittills är drygt 2 000 tryck digitaliserade.

Sök och läs affärstryck i Libris
Digital kollektion

Resor och utvandring

Kring förra sekelskiftet utvandrade cirka en miljon svenskar till Amerika. I vardagstryckssamlingen finns tryck som vänder sig direkt till svenska emigranter.

Till kollektionen
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?