Resor och utvandring

Hur mycket kontanter behöver jag ta med mig när jag utvandrar? Vilka ägodelar ska jag lämna kvar? Och hur ska jag egentligen klara språket? Det är frågor som emigranter i alla tider behövt fundera över.

Under åren 1840-1940 utvandrade ungefär en miljon svenskar till Amerika, och många skulle som bekant komma att stanna kvar för att bosätta sig i USA. Möjligheten att bygga sig ett bättre liv i ett land fritt från överheter och religiöst förtryck drev många svenskar att lämna sitt hemland.

 

I KB:s samling av vardagstryck hittar du flera tryck av enklare sort som vänder sig direkt till svenska migranter. I lockande, och i bland färgglada, foldrar kan du läsa om varför du som migrant ska välja just deras skepp för den farofyllda färden över Atlanten. Fartygslinjernas reklam spreds till exempel bland handelsbodar, på järnvägsstationer och mellan svenska gårdar.


Bland trycken hittar du också råd och tips i största allmänhet, så kallade emigrantråd. Inför din resa ska du bland annat gärna vara ung, frisk, stark, nykter och arbetsvillig. Annars kan det gå dig illa.

Beskrivning
Hvita Stiern-linien, ”Svenskarnes mäst omtyckta favoritlinie”, är även det rederi som 1909 påbörjade bygget av det "osänkbara" skeppet Titanic.
Foto
KB
År
1907
Signum
Vardagstryck politisk ekonomi utvandring 8:o
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Utgiven av Amerikanska Emigrantkompaniet.
Foto
KB
År
1885
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
"Vägledning för Svenska utvandrare till Amerika med Inman-liniens, Amerikan-liniens samt Beaver-liniens med guldmedalj prisbelönade ångare." Tryckt hos Tryckeriaktiebolaget Helsingborgs Dagblads tryckeri.
Foto
KB
År
1892
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Utgiven av Bröderna Larsson & c:o.
Foto
KB
År
1889
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
I ett reklamblad erbjuder grosshandlare E. F Larsson resor till Amerika, Sydamerika, Australien, Afrika, Nya Zealand och Canada. Han utlovar det ovillkorligen billigaste biljettpriset, snabbaste resan, största bekvämligheterna och bästa behandlingen om man köper biljetten av honom.
Foto
KB
År
Sent 1800-tal
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
"Öppet bref till från Amerika återvändande svenskar med Amerikan-linien". Tryckt hos Göteborgs Weckoblads tryckeri.
Foto
KB
År
1899
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Foto
KB
År
1901
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Foto
KB
År
1911
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Hela titeln: Råd och upplysningar för dem som ämna resa till Union Pacific Railway Co's (stilla hafs-banans) landsträckor i staten Nebraska Förenta staterna, Nord-amerika. Författad av Victor Rylander.
Foto
KB
År
1882
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Tryckt hos Svenska Emigrant-föreningen i Chicago.
Foto
KB
År
1869
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Alfred Malmströms reklamblad för sina resor till Amerika med Cunard-linien.
Foto
KB
År
1871
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Häfte framtaget av Herman Halls förlag, Jönköping.
Foto
KB
År
1869
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Författad av S. Sörensen.
Foto
KB
År
1872
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Framtagen av Henderson Brothers. Tryckt hos J. A. Granberg.
Foto
KB
År
1871
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Tryckt hos J. A Granberg.
Foto
KB
År
1873
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Foto
KB
År
1872
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Utgiven av J. Nilsson.
Foto
KB
År
1881
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Sammandrag af Amerikansk jernvägstariff E. utkommen i april 1882 och gällande vid biljettköp å alla första klassens ångbåtslinier. Tryckt hos Victor Fischers tryckeri, Göteborg.
Foto
KB
År
1882
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Utgiven av Bröderna Larsson & c:o, Göteborg.
Foto
KB
År
1882
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Tryckt hos Strehlenert & Comp, Jönköping.
Foto
KB
År
1868
Signum
Vardagstryck Politisk ekonomi Utvandring 8:o (Finns digitiserad, tas ej fram)
Hitta i KB:s samlingar
Katalogpost i Regina
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN