Webbpublicerat

I dag publiceras mycket information enbart i digital form. Därför samlar KB in både svenska webbsidor och elektroniskt material som e-böcker, poddradio och film på nätet.

Närbild på surfplatta och en hand.

Utforska internets barndom

Med hjälp av en webbrobot samlar vi in ögonblicksbilder av den svenska delen av internet – bland annat från domänerna .se, .nu, .com och .org. Insamlingen sker en eller två gånger per år. Massmediernas webbplatser samlas däremot in en gång per dag.

Är du nyfiken på hur webbsidor såg ut i mitten av 1990-talet? Eller hur webbdesignen har utvecklats sedan dess? Det kan du undersöka i KB:s samling av svenska webbsidor. Vi har allt från stora bolags webbplatser till din lokala kemtvätts hemsida. Allt detta är samlat i KB:s tjänst Kulturarw³.

Elektroniskt på väg in

Sedan 2012 har KB i uppdrag att samla in och bevara svenskt material som ges ut i elektronisk form. Det rör sig till exempel om webbaserade artiklar, e-böcker, filmer och poddradio, samt myndighetspublikationer.

Till skillnad från insamlingen av svenska webbsidor (Kulturarw³) omfattar e-plikten enskilda delar istället för en hemsida i sin helhet. I nuläget är det inte möjligt att ta del av de elektroniska pliktexemplaren. Tills vidare arbetar KB endast med att samla in dem.

Visste du att?

1997

KB:s första insamlingssvep av svenska webbsidor gjordes redan 1997.

Miljarder

Sedan starten har vi samlat in drygt 5 miljarder filer, motsvarande 350 TB (terabyte) data.

2013

Vi började ta emot pliktexemplar av den elektroniska utgivningen (e-plikt) under 2013.

För att söka bland svenska webbsidor (Kulturarw³) behöver du besöka KB.

Hitta och beställ webbpublicerat

Leveranser av elektroniskt material

Pliktleveranser av elektroniskt utgivet material

Ska du leverera elektroniskt material till KB? Läs mer om hur det funkar!

Information om pliktleveranser
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?