Fyra grå magasinshissar och en person som hämtar ut böcker från en av dessa.

Hämta ut mate­ri­al

Nästan allt material på KB förvaras i magasin och måste beställas fram i förväg. Det kan du göra hemifrån eller på KB. Vi plockar sedan fram materialet vid särskilda framtagningstider.

Beställning och framtagningstider

 • Mellan 6 juli och 4 augusti är affischsamlingen stängd och ingen framtagning sker. Vi har också mycket begränsad möjlighet att besvara frågor om materialet under denna period.

  • För att få tillgång till audiovisuellt material krävs alltid både lånekort på KB och att du är registrerad som användare i Svensk mediedatabas (SMDB). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Material som redan är digitaliserat finns tillgängligt på särskilda datorer på plan 2 i KB:s annex.
  • Material som inte är digitaliserat behöver beställas och digitaliseras innan det blir tillgängligt. Vanligtvis tar det mellan ett par dagar och några veckor.
  • Om din beställning ska skickas som fjärrlån till annat bibliotek läggs materialet på dvd-skivor och skickas till aktuellt bibliotek.

  Kontakta oss vid frågor
  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (vardagar kl. 12.00–16.00)

  • Beställningar gjorda under dagen kommer fram senast kl. 15.00 nästföljande vardag.
  • Beställningar gjorda under lördag och söndag kommer fram senast kl. 15.00 nästföljande måndag.
  • Du kan beställa upp till sju volymer åt gången.
  • I de flesta fall skickas ett meddelande med e-post när materialet är framtaget.
  • Det du har beställt hämtas normalt sett ut i expeditionen för information och lån.
  • Beställt material ligger kvar under sju öppetdagar.
  • Material tryckt före år 1830, rariteter, musiktryck och tryck ur specialsamlingar kan ibland ta lite längre tid att få fram. Det materialet läses alltid i Specialläsesalen.

  Kontakta oss vid frågor
  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (vardagar kl. 12.00–16.00)

  • De flesta dagstidningar kan du läsa utan att beställa fram i förväg.
  • Du hittar dem i digital form eller på mikrofilm i Tidningsläsesalen längst ner i KB:s annex.
  • Du behöver inte ha lånekort för att ta del av tidningarna.
  • Dagstidningar tryckta till och med år 1850 måste beställas fram i förväg.

  Kontakta oss vid frågor
  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (vardagar kl. 12.00–16.00)

 • Mellan 6 juli och 4 augusti är samlingarna för handskrifter och personarkiv stängda och ingen framtagning sker. Vi har också mycket begränsad möjlighet att besvara frågor om materialet under denna period.

 • Mellan 6 juli och 4 augusti är samlingarna med kartor, bilder och fotografier stängda och ingen framtagning sker. Vi har också mycket begränsad möjlighet att besvara frågor om materialet under denna period.

 • I myndighetsarkivet finns handlingar som rör KB:s verksamhet från 1600-talet och framåt. Fram till 2012 finns de huvudsakligen på papper i arkivmagasin och behöver därför beställas fram i förväg. Arkivet innehåller även handlingar från Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) från åren 1979–2009.

  • Gör din beställning via e-post till kungl.biblioteket@kb.se, gärna minst en dag innan du planerar att besöka KB.
  • Framtagning sker varje vardag kl. 10.30 och 14.00 (med undatag för juni–augusti. Då sker framtagning endast en gång per dag, kl.11.00)
  • Du tar del av arkivhandlingarna i Specialläsesalen. Där finns också en arkivförteckning, som hjälper dig att söka bland materialet.

  Läs mer på sidan om allmänna handlingar för beställning av nyare handlingar.

  • För framtagningstider, se Böcker och tidskrifter ovan.
  • Böcker i vår utländska samling kan i de flesta fall lånas hem.
  • De böcker som är inköpta under det senaste året står framme i biblioteket och behöver inte beställas fram. Dessa kan du själv låna i vår låneautomat.
  • De böcker som inte står framme finns i magasin och behöver därför beställas fram. Böckerna hämtas sedan i expeditionen för information och lån.

  Kontakta oss vid frågor
  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (vardagar kl. 12.00–16.00)

 • Mellan 6 juli och 4 augusti är samlingen av vardagstryck stängd och ingen framtagning sker. Vi har också mycket begränsad möjlighet att besvara frågor om materialet under denna period.

Tänk på att ingen framtagning sker under helgen och att andra tider kan gälla vid helgdagar.
Beställa material

Hitta och beställa

KB:s samlingar är mycket stora och kan hittas och beställas fram via flera olika söktjänster.

Läs mer om hur du hittar i samlingarna
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?