fullskärmsbild
Fyra grå magasinshissar och en person som hämtar ut böcker från en av dessa.

Hämta ut mate­ri­al

Nästan allt material på KB förvaras i magasin och måste beställas fram i förväg. Det kan du göra hemifrån eller på KB. Vi plockar sedan fram materialet vid särskilda framtagningstider.

Beställning och framtagningstider

  • Affischer kan i vissa fall beställas i söktjänsterna Reginalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Librislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I annat fall beställer du via formuläret för affischer.
  • Framtagningstiden för affischer kan vara upp till 14 dagar på grund av materialets format och samlingens storlek.
  • Affischer visas i Specialläsesalen enligt överenskommelse med KB:s personal. Vi meddelar dig när materialet finns tillgängligt.

  Kontakta oss vid frågor
  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (vardagar kl. 9–16)

  • För att få tillgång till audiovisuellt material krävs alltid både lånekort på KB och att du är registrerad som användare i Svensk mediedatabas (SMDB).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Material som redan är digitaliserat finns tillgängligt på särskilda datorer på plan 2 i KB:s annex.
  • Material som inte är digitaliserat behöver beställas och digitaliseras innan det blir tillgängligt. Vanligtvis tar det mellan ett par dagar och några veckor.
  • Om din beställning ska skickas som fjärrlån till annat bibliotek läggs materialet på dvd-skivor och skickas till aktuellt bibliotek.

  Kontakta oss vid frågor
  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (vardagar kl. 9–16)

  • Beställningar gjorda under dagen kommer fram senast kl. 15.00 nästföljande vardag.
  • Beställningar gjorda under lördag och söndag kommer fram senast kl. 15.00 nästföljande tisdag.
  • Du kan beställa upp till sju volymer åt gången.
  • I de flesta fall skickas ett meddelande med e-post när materialet är framtaget.
  • Det du har beställt hämtas normalt sett ut i expeditionen för information och lån.
  • Beställt material ligger kvar under sju öppetdagar.
  • Material tryckt före år 1830, rariteter, musiktryck och tryck ur specialsamlingar kan ibland ta lite längre tid att få fram. Det materialet läses alltid i Specialläsesalen.

  Kontakta oss vid frågor
  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (kl. 9–16)

  • De flesta dagstidningar kan du läsa utan att beställa fram i förväg.
  • Du hittar dem i digital form eller på mikrofilm i Mikrofilmsläsesalen längst ner i KB:s annex.
  • Du behöver inte ha lånekort för att ta del av tidningarna.
  • Dagstidningar tryckta fram till och med år 1850 måste beställas fram i förväg.

  Kontakta oss vid frågor
  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (kl. 9–16)

 • Kontakta oss vid frågor
  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (vardagar kl. 9-16)

 • Kontakta oss vid frågor
  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (vardagar kl. 9-16)

 • I myndighetsarkivet finns handlingar som rör KB:s verksamhet från 1600-talet och framåt. Fram till 2012 finns de huvudsakligen på papper i arkivmagasin och behöver därför beställas fram i förväg. Arkivet innehåller även handlingar från Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) från åren 1979–2009.

  • Gör din beställning via e-post till kungl.biblioteket@kb.se, gärna minst en dag innan du planerar att besöka KB.
  • Framtagning sker varje vardag kl. 10.30 och 14.00 (med undatag för juni–augusti. Då sker framtagning endast en gång per dag, kl.11.00)
  • Du tar del av arkivhandlingarna i Specialläsesalen. Där finns också en arkivförteckning, som hjälper dig att söka bland materialet.

  Läs mer på sidan om allmänna handlingar för beställning av nyare handlingar.

  • För framtagningstider, se Böcker och tidskrifter ovan.
  • Böcker i vår utländska samling kan i de flesta fall lånas hem.
  • Böcker till hemlån lånar du själv med hjälp av en låneautomat.
  • De böcker som är inköpta under det senaste året står framme i biblioteket och behöver inte beställas fram.
  • De böcker som inte står framme finns i magasin och behöver därför beställas fram. De ställs sedan på hyllor bredvid expeditionen för information och lån. Böckerna är sorterade efter beställarens efternamn.

  Kontakta oss vid frågor
  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (kl. 9–16)

 • Kontakta oss vid frågor
  E-post: info@kb.se
  Telefon: 010-709 30 30 (vardagar kl. 9–16)

Tänk på att ingen framtagning sker under helgen och att andra tider kan gälla vid helgdagar.
Beställa material

Hitta och beställa

KB:s samlingar är mycket stora och kan hittas och beställas fram via flera olika söktjänster.

Läs mer om hur du hittar i samlingarna
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?