Dataåtkomst

All data från Swepub är fritt tillgänglig. Läs här om hur du kan ta del av denna!

Data från Swepub finns tillgängligt för slutanvändare. Datat kan hämtas fritt som datadumpar eller via protokollen OAI-PMH och SRU. Öppna API:er ger åtkomst till data i formatet JSON. Det finns även ett lättvikts-API, Xsearch, som ger åtkomst till data via HTTP i en rad olika format. Via API:er går det även att titta på fullständiga poster i Swepub MODS som XML och Swepub BIBFRAME som JSON.

Förteckning över dataleverantörer (lärosäten och forskningsinstitut i Sverige).

OAI-PMH

Originaldata så som Swepub hämtar det från dataleverantörerna utan vidare dataprocessering.

Om OAI-PMH: Open Archives Initiative Länk till annan webbplats.

Metadataformat som stöds:

Bas-url: http://api.libris.kb.se/swepub/oaipmh/SWEPUB

Uppdateringsfrekvens: Varje natt. En del av dataleverantörerna stödjer selektiv höstning av nya och uppdaterade data medan andra utför en total omladdning periodvis. Därmed varierar datumstämpel för den senaste uppdateringen av data.

SRU

SRU är ett XML-baserat protokoll för sökning.

Om SRU: Library of congress standards Länk till annan webbplats.

Bas-url: http://api.libris.kb.se/sru/swepub

Xsearch lättvikts-API

Xsearch är ett HTTP-baserat lättvikts-API för åtkomst av Swepubdata i en rad xml- och textformat. För närvarande finns stöd för MARC-XML, Dublin Core, JSON, RIS, MODS och RDF.

Om Xsearch: Libris hjälpsidor Länk till annan webbplats.

Bas-url: http://libris.kb.se/xsearch?database=swepub

Datadumpar

För att underlätta återanvändning av Swepubdata läggs databasdumpar upp. Datadumparna är tillgängliga via FTP från både Swepubs söktjänst Länk till annan webbplats. och bibliometritjänst Länk till annan webbplats..

Datadumpar från Swepubs söktjänst

All data finns tillgängligt i originalformat som innehåller dubbletter. Datadumparna innehåller data i XML-format från den senaste nattliga uppdateringen. Dumparna är formaterade som OAI-PMH "ListRecords" -svar med Swepub-modifierade MODS som metadataformat (se avsnitt OAI-PMH ovan). 

Dumpar av originaldata: ftp://ftp.libris.kb.se/pub/swepub/swepub_dump.xml

Uppdateringsfrekvens: Varje natt.

Datadumpar från Swepubs bibliometritjänst

Berikade data i både duplicerad och deduplicerad variant tillhandahålls i formatet JSON Lines med Swepub-modifierade BIBFRAME som metadataformat via FTP. Dumparna innehåller data från leverantörerna med vissa berikningar för att stödja bibliometriska analyser och uppföljningar.

Totala datadumpar är baserade på ett fullständigt datauttag av all data från alla år tillsammans med alla tillgängliga fält. Årsvisa datadumpar är baserade på ett fullständigt datauttag av all data från ett visst år tillsammans med alla tillgängliga fält. Endast dumparna från den senaste månadsvisa uppdateringen sparas. 

Dumpar av berikade duplicerade och deduplicerade data: ftp://ftp.libris.kb.se/pub/spa/

Uppdateringsfrekvens: En gång i månaden.

API:er till tjänsterna för bibliometri, databearbetning, datastatus och ämnesklassificering

API:er som används för att hämta data från Swepubs datalager till tjänsterna bibliometri, databearbetning, datastatus och ämnesklassificering finns dokumenterade och fritt tillgängliga för användare. Ett informations-API är också dokumenterat för att hämta organisationskoder, outputtyper och forskningsämnen som används i Swepub.

Observera att API:erna inte har separat versionering utan har samma version som hela Swepubsystemet. Detta innebär att vid varje ny version av Swepub kan även de enskilda API:erna ha ändrats. API:erna är bakåtkompatibla så länge version-numret av Swepubsystemet har samma helnummer (major). Detta betyder att alla eventuella förändringar i minor-versioner är tillägg.

Swepubs öppna API:er: https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/apidocs/ Länk till annan webbplats.


API:er till fullständiga Swepub poster

Duplicerade poster enligt Swepub MODS i XML-formatet innehåller originalposten från organisationen så som den har levererats till Swepub och konverterats till Swepub MODS.

Fullständiga poster enligt Swepub BIBFRAME i JSON-fomatet finns tillgängliga både som duplicerade och deduplicerade. Deduplicerad post innehåller posten som ligger till grund för den sammanslagna posten, berikad med uppgifter från de andra dubblettposterna. Båda innehåller Swepubs berikningar och normaliseringar.

MODS-post i Swepub: https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/process/publications/[recordID]/original

Duplicerad BIBFRAME-post i Swepub: https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/process/publications/[recordID]

Deduplicerad BIBFRAME-post i Swepub: https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/bibliometrics/publications/[recordID]

Ersätt [recordID] med postens identifikator från OAI-PMH.

Tips: Webbläsaren Firefox visar JSON-poster på ett överskådligt sätt.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?