Bibsamkonsortiet

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom KB, avtal för tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet.

Öppen tillgång och Bibsamkonsortiet

KB driver utvecklingen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Genom att kombinera arbetet med öppen tillgång och licenser i förhandlingar med internationella vetenskapliga förlag strävar vi efter att:

  • Omdirigera betalningsströmmarna från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
  • Åstadkomma transparens och överblick vad gäller de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering
  • Underlätta öppet tillgänglig publicering av vetenskapliga resultat

Villkor för öppen tillgång inklusive lista över Bibsamkonsortiets avtal som innefattar publicering

Bibsamkonsortiets handlingsplan

Bibsamkonsortiets handlingsplan ska vara vägledande vid förhandlingar med vetenskapliga förlag. Detta i syfte att underlätta för öppen publicering av vetenskapliga resultat, få till stånd en omdirigering av betalningsströmmar från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem samt åstadkomma transparens, överblick och minskade utgifter för vetenskaplig publicering.

Mot denna bakgrund samt SUHF:s rekommendation angående Sveriges väg bortom de transformativa avtalen (2023:7) Länk till annan webbplats. har Bibsamkonsortiets styrgrupp antagit följande handlingsplan:

  • att konsortiet inte bör teckna avtal för läsning och publicering i så kallade hybridtidskrifter, utan enbart avtala om publicering i öppet tillgängliga tidskrifter; detta förhållningssätt bör appliceras från 2026, och gälla alla öppna tidskrifter, oavsett förlag
  • att verka för och stödja nya vägar till öppen publicering och utveckla alternativa affärsmodeller, samt stödja forskardrivna tidskrifter som vill migrera från traditionella förlag till andra plattformar
  • att publicering sker med en öppen licens, i enlighet med FAIR-principerna samt att utforska upphovsrättsliga förutsättningar för att främja öppen tillgång, exempelvis via så kallade sekundära publiceringsrättigheter
Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?