Publi­ce­ra

Publicera är den nationella digitala plattformen för publicering av öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Det innebär att allt innehåll på Publicera är tillgängligt för alla och helt utan kostnad.

Läsesal med studenter som arbetar.

Öppet tillgänglig publicering

Den nationella plattformen, Publicera, gör det möjligt för svenska vetenskapliga tidskrifter att ställa om till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. I Publicera samlas, synliggörs och tillgängliggörs svenska vetenskapliga tidskrifter.

Kraven på de tidskrifter som använder plattformen säkerställer också att tidskrifterna lever upp till de riktlinjer och krav som ställs av forskningsfinansiärer och index/databaser och följer etablerade vetenskapliga publiceringsstandarder.

Ett gemensamt gränssnitt

Publicera består av ett gemensamt gränssnitt där tidskrifternas redaktioner kan arbeta med hela utgivningen från insänt manuskript till sakkunniggranskning och
utgivning av fulltextmaterial och metadata med omedelbar öppen tillgång.

Plattformen bygger på OJS (Open Journal Systems), Länk till annan webbplats. en fri och öppen programvara som används av mer än 34 000 tidskrifter globalt. OJS används också av flera plattformar som liknar Publicera, till exempel journal.fi Länk till annan webbplats., tidsskrift.dk Länk till annan webbplats. och openjournals.nl. Länk till annan webbplats.

Det är kostnadsfritt för deltagande tidskrifter att använda plattformen.

På Publiceras webbplats finns mer information om vilka tjänster som ingår och vilka krav som deltagande tidskrifterna ska uppfylla för att kunna använda sig av plattformen.

Tidskrifterna

Tidskrifterna på Publicera finns inom många olika forskningsfält: arkeologi, litteraturvetenskap, medicin och juridik m.fl. Tidskrifterna publicerar vetenskapliga artiklar men också essäer, recensioner, debattartiklar med mera.

Tidskriftsägare och redaktioner har visat stor intresse för plattformen och inom det närmaste året kommer fler tidskrifter att anslutas till Publicera. 

KB:s roll

Publicera är resultatet av ett regeringsuppdrag till KB att inrätta och förvalta den nationella plattformen för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. I detta uppdrag ingick även att synliggöra tidskrifterna och stödja övergången till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

KB har byggt upp och förvaltar den digitala plattformen samt erbjuder tekniskt stöd för användarna. KB kan också hjälpa till med frågor om vetenskaplig publicering, exempelvis hantering av öppna licenser och god publiceringssed. KB agerar inte som ett förlag för tidskrifterna, och det ekonomiska och redaktionella ansvaret vilar helt på tidskrifternas ägare och redaktioner.

Utvecklingsråd

KB har ett utvecklingsråd för Publicera. Utvecklingsrådets uppgift är att ge råd och att delta i strategiska diskussioner om samverkans- och utvecklingsarbete rörande plattformen.

Läs mer om Publiceras utvecklingsråd. Länk till annan webbplats.

Kontakt
E-post: publicera@kb.se
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?