fullskärmsbild

Hämta ut statistik

Ta del av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Här hittar du bland annat information om bestånd, lån, besök och personal.

Biblioteksstatistik 2021

Biblioteksstatistikens innehåll

Statistiken ger bland annat information om följande. Uppgifterna går att få ut för hela landet, olika bibliotekstyper och enskilda kommuners bibliotek.

 • antalet lån, nedladdningar och inköp av olika medietyper
 • antalet fysiska och digitala besök
 • öppettider
 • antalet anordnade aktiviteter
 • antalet anställda, samt könsfördelningen bland dem
 • antalet skolbibliotek i Sverige som har minst halvtidsbemanning

Exempel på detaljer som inte ingår i statistiken:

 • antal utlån av enskilda böcker eller författare, till exempel Sveriges mest utlånade bok. Det hittar du via Sveriges författarfonds arkiv Länk till annan webbplats.
 • hur många böcker som ges ut i Sverige. Se KB:s statistik om nationalbibliografin.
 • de mest utlånade utländska språken
 • hur många enskilda personer som lånar e-böcker, eller hur stor andel av dessa som är ljudböcker
 • vilka skolor som helt saknar skolbibliotek

Databas för biblioteksstatistik

KB har en särskild databas där de siffror som biblioteken lämnar löpande publiceras. I databasen finns möjlighet att ta fram verksamhetsrapporter för enskilda bibliotek upp till tre år. 

Uppgifterna finns även tillgängliga som öppen länkad data via KB:s API:er. 

Gå till databas för biblioteksstatistik Länk till annan webbplats.

Fler rapporter med koppling till statistik

KB tar årligen fram olika typer av rapporter, där underlaget bland annat hämtas från biblioteksstatistiken.

Ta del av KB:s övriga rapporter

Ställ en fråga
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?