fullskärmsbild

Hämta ut statistik

Ta del av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Här hittar du bland annat information om bestånd, lån, besök och personal.

Biblioteksstatistik 2019

Databas för biblioteksstatistik

KB har en särskild databas där de siffror som biblioteken lämnar löpande publiceras. I databasen finns möjlighet att ta fram verksamhetsrapporter för enskilda bibliotek upp till tre år. 

Uppgifterna finns även tillgängliga som öppen länkad data via KB:s API:er. 

Gå till databas för biblioteksstatistiklänk till annan webbplats

Fler rapporter med koppling till statistik

KB tar årligen fram olika typer av rapporter, där underlaget bland annat hämtas från biblioteksstatistiken.

Ta del av KB:s övriga rapporter

Ställ en fråga
Det här kan vi tyvärr inte svara på

Biblioteksstatistiken kan svara på mycket men frågor av mer specifik karaktär täcker den inte.

Exempel på frågor som inte ingår i statistiken:

  • Antal utlån av enskilda böcker eller författare, t.ex. Sveriges mest utlånade bok, det hittar du via Sveriges författarfonds arkivlänk till annan webbplats
  • De mest utlånade utländska språken
  • Hur många böcker som gavs ut i Sverige, se rapport om Nationalbibliografin i siffror
  • Hur många enskilda personer som lånar e-böcker
  • Hur stor andel av lånade e-böcker som är ljudböcker
  • Vilka skolor som helt saknar skolbibliotek
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?