Sveri­ges offi­ci­el­la statistik

KB är utsedd av regeringen att ansvara för den officiella statistiken inom området bibliotek. De bibliotek som ingår är helt eller delvis finansierade av offentliga medel.

Som myndighet ansvarar KB för att:

  • statistiken är objektiv
  • statistiken dokumenteras
  • statistiken kvalitetsdeklareras

Fritt att använda

Biblioteksstatistiken finns i elektronisk form och är helt fri att använda. Symbolen nedan betecknar att den är del av Sveriges officiella statistik.

Logotyp för Sveriges officiella statistik.

Observera att symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns idag 29 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken, varav KB är en. Statistiska centralbyrån har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken.

Det är myndigheterna själva som bestämmer vilka variabler och objekt som ska undersökas och redovisas. Myndigheterna avgör även vilka metoder som ska användas för att få fram önskad kvalitet.

På Statistiska Centralbyråns (SCB:s) webbplats finns mer information om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket.

Internationell statistik

KB levererar Sveriges officiella biblioteksstatistik till IFLA, en global organisation för biblioteks- och informationssektorn, för publicering i Library Map of the World Länk till annan webbplats.. KB levererar också statistik till Public Libraries 2030 Länk till annan webbplats., en biblioteksfrämjande europeisk organisation.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?