Avsikts­för­kla­ring kring bevarande och gallring

Sveriges bibliotek behöver stärka sitt samarbete kring bevarande och gallring av fysiska samlingar. Välkommen att skriva under avsiktsförklaringen via formuläret nedan!

Gemensam avsiktsförklaring om samarbete kring bevarande och gallring av tryckt material

Biblioteken vill med denna avsiktsförklaring förtydliga sitt gemensamma ansvar och behovet av en nationell samordning för att säkra den långsiktiga informationsförsörjningen när det gäller tryckt material.

De tryckta samlingarna på svenska offentliga bibliotek bildar ett stort och bestående värde genom sin mångfald, bredd och djup. Tack vare långa perioder av rikt och kontinuerligt samlingsbyggande innehåller samlingarna allt ifrån tidskrifter, dagstidningar, vetenskapliga texter, rapporter och expertutlåtanden till skönlitteratur och vardagstryck – kort sagt, vårt samhälles gemensamma historia speglad i text. Det är bibliotekens ansvar att långsiktigt förvalta detta rika kulturarv, oberoende av politiska eller ideologiska svängningar, till förmån för dagens och morgondagens forskning och till stöd för det demokratiska samhället.

I nuläget sker omfattande gallring av tryckta samlingar och till och med biblioteksnedläggningar av ekonomiska skäl. Detta leder till kortsiktiga lösningar som utgår endast från dagens omedelbara behov. Ingen biblioteksaktör har ett utpekat nationellt uppdrag eller resurser att ta långsiktigt ansvar för helheten av de svenska och utländska samlingarna. Risken är därför stor att smalt och sällan använt material inte sparas av någon. Därmed förlorar samhället i längden tillgång till de unika rösterna och den samlade bredden i bibliotekens samlingar hotas.

Inför denna utmaning ser vi det som nödvändigt att hitta former för ett gemensamt bevarande och för en samordnad och transparent gallring, som tydliggör det gemensamma ansvaret och bibliotekens olika roller i förvaltning av de tryckta samlingarna. Det huvudsakliga syftet med vår avsiktsförklaring är att säkerställa ett fortsatt brett och generöst tillgängliggörande, vilket i sin tur förutsätter ett långsiktigt tryggt bevarande.

Att säkerställa att de tryckta samlingarna förblir synliga och tillgängliga, till nytta för dagens och framtidens användare, är grunden för en stabil infrastruktur för vetenskaplig informationsförsörjning och en förutsättning för det demokratiska samtalet. Därför avser nu biblioteken att, i dialog med sina respektive uppdragsgivare, ta ett gemensamt ansvar för långsiktigt bevarande av mångfald och bredd i samlingarna.

Bibliotek som skrivit under

Följande bibliotek har undertecknat avsiktsförklaringen.

 • Kungliga biblioteket, Karin Grönvall (riksbibliotekarie)
 • Chalmers bibliotek, Ann-Sofie Axelsson (bibliotekschef)
 • Försvarets materielverk, Elisabeth Östling (avdelningschef)
 • Försvarshögskolan, Anna Lindh-biblioteket, Catrin Mårdell (bibliotekschef)
 • Göteborgs universitetsbibliotek, Morgan Palmqvist (överbibliotekarie)
 • Hagströmerbiblioteket, Hjalmar Fors (chef)
 • Högskolan Dalarnas bibliotek, Eva Nordgren (bibliotekschef)
 • Högskolan i Borås, biblioteket, Jonas Gilbert (bibliotekschef)
 • Högskolan i Halmstad, Högskolebiblioteket, Rebecca Willoughby (bibliotekschef)
 • Högskolan i Skövde, Lotta Gustafsson (bibliotekschef)
 • Högskolan Väst, Hanna Gadd (bibliotekschef)
 • Högskolebiblioteket i Jönköping, Mattias Lorentzi (bibliotekschef)
 • Institutet för språk och folkminnen, Martin Sundin (generaldirektör)
 • Karlstads universitetsbibliotek, Jakob Harnesk (biblioteksdirektör)
 • Kungl. Tekniska högskolan, KTH Biblioteket, Maria Haglund (överbibliotekarie)
 • Linköpings universitetsbibliotek, David Lawrence (överbibliotekarie)
 • Linnéuniversitetet, Catta Torhell (överbibliotekarie)
 • Limhamnsbiblioteket, Måns Hägerdal (bibliotekarie)
 • Lunds universitet, Håkan Carlsson (överbibliotekarie)
 • Malmö universitet, Universitetsbiblioteket, Sara Kjellberg (bibliotekschef)
 • Musik- och teaterbiblioteket, Kerstin Carpvik (Överbibliotekarie)
 • Mälardalens universitetsbibliotek, Gunilla Sundström (bibliotekschef)
 • The Nordic Africa Institute, Nordiska Afrikainstitutet, Åsa Lund Moberg (Head librarian)
 • Nordmalings bibliotek, Tommy Bildström (bibliotekschef)
 • Riksarkivet, Krigsarkivets arkiv och bibliotek, Bo Berg (krigsarkivarie)
 • Riksdagsbiblioteket, Anders Olsson (bibliotekschef)
 • Ryttmästare John Andréns samling, Ystad bibliotek, Linda Willander (bibliotekschef)
 • Statens Maritima och Transporthistoriska museer, Anna Thordstein (1:e bibliotekarie)
 • Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet, Åsa Warnqvist (chef)
 • Stockholms stadsbibliotek, Daniel Forsman (stadsbibliotekarie)
 • Stockholms universitetsbibliotek, Wilhelm Widmark (överbibliotekarie)
 • Svenska Filminstitutet, Mats Skärstrand (bibliotekschef)
 • Södertörns högskolebibliotek, Lisa Petersen (bibliotekschef)
 • Umeå universitetsbibliotek, Mikael Sjögren (överbibliotekarie)
 • Uppsala universitetsbibliotek, Lars Burman (överbibliotekarie)
 • Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet, Johannes Rudberg (bibliotekschef)
 • Örebro universitet, Linda Östlundh (bibliotekschef)

Skriv under avsiktsförklaringen


Förnamn och efternamn.

Ange vilket bibliotek du företräder.

Ange din befattning.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?