fullskärmsbild

Digi­ta­li­se­ra­de svens­ka dags­­tidningar

Nu kan svenska bibliotek ta del av digitaliserade och sökbara dagstidningar från 1645 till idag med KB:s söktjänst Svenska dagstidningar.

Om Svenska dagstidningar

I tjänsten finns tidningar från 1645 till 2020. Ett tiotal svenska dagstidningar är fullständigt digitaliserade. Utöver det finns ytterligare cirka 900 tidningstitlar som i olika grad digitaliserats av KB. Totalt innebär det cirka 27 miljoner sidor.

Nya nummer läggs till löpande och det tar mellan två och fyra månader innan de finns i tjänsten.

Äldre dagstidningar finns fritt tillgängliga för alla. För att få tillgång till nyare, upphovsrättsskyddat material måste ni anmäla ert bibliotek till tjänsten.

Gå till söktjänsten Svenska dagstidningar.

Erbjudande

Alla intresserade folkbibliotek, universitets- och högskolebibliotek har möjlighet att ansluta sig till tjänsten Svenska dagstidningar för att få tillgång även till upphovsrättsskyddat material.

Arbetar du på bibliotek och är intresserad av att få tillgång till alla våra digitaliserade dagstidningar? Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi er med information om hur det går till.

Förnyelse

Inför varje nytt år kan ert bibliotek ta förnyad ställning till deltagandet och antalet terminaler som ni vill använda.

Prismodell

Licenskostnad för 2021 framgår av denna tabell:

Antal licenser/terminaler

Ersättning per kalendermånad

1

2 507

2

4 011

3

5 716

4

7 220

5

8 524

6

9 627

7

10 529

8

11 231

9

11 732

10

12 033

Utöver 10

1 003

Avtalsvillkor för tjänsten i korthet

  • Det är tillåtet att skriva ut material.
  • Det är tillåtet att kopiera material genom att mejla det till sig själv.
  • Dator/datorer för ändamålet behöver den anslutna organisationen själv tillhandahålla.
  • Tjänsten kräver publikt IP-nummer. NAT-adress godkänns inte, såvida inte biblioteket kan säkerställa att endast den för ändamålet tänkta terminalen får åtkomst till tjänsten.

Tekniska rekommendationer

Tidningstjänsten är webbaserad och i dagsläget optimerad för Chrome.

Anslutning

KB ansluter intresserade organisationer löpande efter att avtal ingåtts och anslutningsplan gjorts.

Användningsstatistik

Statistik över användningen kommer att redovisas.

Intresseanmälan Svenska dagstidningar för folk- och högskolebibliotek
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?