Biblioteksstatistik

Hur ser verksamheten ut på Sveriges bibliotek? Det undersöker KB varje år genom att ta fram Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Bibliotek som läggs ned, nya som öppnar. Elever som saknar tillgång till skolbibliotek och minskad utlåning av tryckta böcker till fördel för e-böcker, är exempel på vanliga rubriker i media. Men hur är det egentligen med biblioteken i din egen närhet?

När media rapporterar om bibliotekens utveckling hämtar de ofta informationen från Sveriges officiella biblioteksstatistik. KB sammanställer statistiken, som rör bibliotek i hela landet. Här kan du se hur många böcker, filmer och aktiviteter som finns på just ditt bibliotek.

Offentligt finansierade bibliotek

De bibliotekstyper som ingår i undersökningen är folkbibliotek, skolbibliotek, universitets- och forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek och specialbibliotek. Även KB, Sveriges nationalbibliotek, finns med.

Två personer står vända mot varandra framför en vägg bokhyllor.

Vy inne från Stadsbiblioteket i Stockholm, ett bibliotek som ofta blandas ihop med KB.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?