Så samlar vi in

Person mellan hyllraderna i magasinet plockar fram tv-band.

På KB ska alla kunna forska och fördjupa sin kunskap om både historien och samtiden. Därför samlar vi in allt som ges ut i Sverige.

I mer än 400 år har KB samlat in allt som trycks i Sverige. Sedan slutet av 1900-talet samlar vi dessutom in ljud, rörliga bilder, datorspel och elektroniskt publicerat material.

Ett ständigt inflöde

Tack vare alla pliktleverantörer fylls KB:s samlingar ständigt på. Enligt lag ska KB få in så kallade pliktexemplar av allt som ges ut för allmän spridning i Sverige. Varje vecka tar vi emot stora mängder material från svenska tryckerier. Dessutom får vi pliktexemplar från såväl musikutgivare som producenter av ljudböcker och webbtidningar.

Vårt bevarade kulturarv – ett gemensamt arbete

Gåvor har alltid haft stor betydelse för KB. Med hjälp av både privatpersoner och organisationer kan vi komplettera och berika våra samlingar. Vi välkomnar alltid gåvor och tips på material vi borde bygga ut samlingarna med.

Inte bara svenskt

KB har även i uppdrag att bevara utländskt material med svensk anknytning ("Suecana"). Därför samlar vi in sådant som översättningar av svenska böcker, svenskutvecklade spel och musik av svenska artister som utgivits utomlands. Eftersom vi inte får in den här typen av material som pliktleverans är vi beroende av gåvor och inköp.

Ett Ica-blad, ett datorspel, en Nobelpristagares livsverk. Vi bevarar allt som pliktlevereras utan att värdera eller sålla.
 • Är objektet svenskt eller har svensk anknytning? I så fall vill vi gärna ha det om det saknas i våra samlingar. Titta först i våra söktjänster för att se om objektet redan finns på KB.

  Övrigt material tas emot i den mån det kompletterar våra befintliga samlingar.

  Läs mer om gåvor och vad KB tar emot

 • Bokens resa börjar då tryckeriet skickar boken till KB som pliktexemplar. Därefter ska den registreras, katalogiseras och i vissa fall bindas in. Det gör att tiden kan variera kraftigt innan boken finns i våra kataloger och kan lånas ut.

  Läs mer om bokens väg på KB

 • I KB:s årsredovisning hittar du information om hur mycket böcker, film, tv, musik och andra material som kom in under föregående år.

  Ladda ner KB:s årsredovisningar här.

 • Trycksaker och audiovisuellt material bevakas och krävs in från tryckerier och producenter. Till vår hjälp har vi trycklistor, förteckningar och dylikt. Det finns dock materialkategorier som är svårare att bevaka, till exempel bilder, där vi ofta saknar koll på vad som ges ut. Mycket av det som ges ut i Sverige trycks dessutom utomlands vilket försvårar möjligheten att få in material.

 • Om en leverantör publicerar webbunikt innehåll i sociala medier som uppfyller förutsättningarna för leveransplikt, ska det levereras. Det kan till exemplar handla om unikt elektroniskt material som tillgängliggörs på Facebook eller Youtube.

  Inlägg på X (före detta Twitter) betraktas däremot inte som leveranspliktiga. De uppfyller inte kraven eftersom de publiceras fortlöpande och inte är av "avslutad och permanent karaktär". Innehållet blir också av ”obetydlig” karaktär då det lyfts ur sitt sammanhang.

  Här kan du läsa mer om den så kallade e-plikten Länk till annan webbplats.

 • Även det som är massproducerat och allmänt spritt blir en dag sällsynt. Då är vårt exemplar i regel det enda som finns tillgängligt för framtida forskning. Det vi kallar för ”vardagstryck” speglar sin samtid och kan ge oss inblickar i olika tidsepoker. Sådant som vi tycker saknar värde idag, kan vara intressant material för framtida forskare.

  Läs mer om KB:s samling av vardagstryck

 • Den främsta orsaken till att man ibland inte får ta del av ett objekt är att det rör sig om skört eller ömtåligt material. Då hänvisar vi oftast till en digital kopia, ett faksimil (avbildning) eller en mikrofilm.

  Särskilda tillstånd kan krävas för att få tillgång till vissa dokument och arkivhandlingar i personarkiven. Delar av dessa kan även vara spärrade med tidsgräns.

  Det finns också material som är belagt med fullständiga restriktioner då innehållet på något sätt bryter mot lagen. Vi har inte rätt att göra oss av med materialet men begår ett lagbrott om vi visar upp det. Sådant material är därför helt spärrat.

 • Vi samlar in allt utan att värdera eller sålla. KB:s uppdrag är att bevara materialet för framtida forskning, och vi får inte göra oss av med pliktlevererat material. Vi är däremot enligt lag förhindrade att tillhandahålla material som i sig är olagligt. Sådant material är spärrat.

 • Ja, vi samlar även in handskrifter, teckningar och fotografier. Dessa omfattas inte av leveransplikt men utgör sedan hundratals år en väsentlig del av KB:s samlingar.

 • Pliktlevererat material ska bevaras för all framtid och får därför inte gallras ur våra samlingar. Rena dubbletter kan rensas bort men i övrigt sparas allt. Material i samlingar som har donerats kan gallras om så medges i donationsavtalen.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?