Händer med vita handskar hanterar en Ipad och en gammal tavla.

Bevarande

På KB finns Sveriges nationalexemplar av text, ljud och bilder. Det finns också specialsamlingar och arkiv från alla tider. En av våra mest centrala uppgifter är att bevara detta kulturarv för framtiden.

Men samlingarna ska förstås också vara tillgängliga i vår tid, för samtida utforskare. Det betyder att mycket utsätts för slitage och att livslängden påverkas. Gemensamt för samlingarna är dessutom att de är unika i sitt slag. Hur hanterar vi det?

Förebyggande åtgärder

KB:s experter arbetar långsiktigt med åtgärder som ska minska risken för förlust av information på olika sätt. Vi gör alltid en bedömning av hur vi ska förvara materialet och skydda det under hantering på bästa sätt. Hur känsligt är det? Hur många kommer att vilja ta del av det?

Tryck som inte lånas ut så ofta förvaras i en kapsel eller arkivbox medan en efterfrågad bok kan behöva bindas in. Material som är extra känsligt för hantering eller som har en kort förväntad livslängd digitaliseras. Det blir på så vis tillgängligt för fler och under längre tid.

Specialiserade insatser

Vi genomför specialiserade insatser för bevarande i KB:s samlingar. Åtgärderna utgår alltid från analyser av behov och anpassas utifrån det specifika objektet. Förutsättningarna växlar i takt med att materialen åldras och med efterfrågan.

Klimat och skadedjurskontroll

Samlingarna förvaras i magasin där klimatet är anpassat för att bevara materialet. Inte för varmt eller kallt, för fuktigt eller torrt. Givetvis kontrollerar vi även så att det inte smyger sig in skadedjur i våra lokaler.

Hyllrader fyllda med VHS-kasetter.

Spärrat material

Ibland är vi tvungna att spärra ett material för framtagning. Det betyder att det är i ett för ömtåligt skick för att kunna lånas ut. Den sista läsningen sparar vi istället till en digitalisering som många kan ta del av.

Finns det plats för allt?

KB:s samlingar är stora och ständigt växande. En viktig uppgift är att planera så att allt får plats och kan lagras under lång tid. Samlingarna förvaras på flera olika platser beroende på materialtyp och historia. Humlegårdens underjordiska magasin är anpassade för papper och andra organiska material.

Vår prognos är att rummen kommer att räcka fram till 2050 om nuvarande insamlingstakt håller i sig. Hur stora de digitala samlingarna kommer att vara då är mycket svårare att veta. Men att behovet av teknik och utrymme för digitalt bevarande ökar i snabb takt är säkert.

Bevarande

Var rädd om samlingarna

I KB:s lokaler får du bara använda blyertspenna. Post-its får inte komma i närheten av våra samlingar. Är du nyfiken på varför vi har särskilda regler vid hantering av material?

Så här tar du hand om KB:s material
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?