Nationalbibliotek

Som nationalbibliotek samlar KB in allt som ges ut i Sverige, såväl tryckt som audiovisuellt material. Det gör oss till landets största källa för information och kunskap.

Samhällets öppna rum

KB ser till att samhällets publicerade tankar och idéer finns tillgängliga för så många som möjligt. Våra samlingar möjliggör studier, forskning och nytänkande. Alla som vill fördjupa sig i ett ämne är välkomna hit. Det gäller både den som skriver en avhandling och den som studerar sitt specialintresse på fritiden.

Våra samlingar kommer till nytta först när de används. Vi vill bidra till nya upptäckter, förståelse för sammanhang och utveckling av samhället. 

Vi har nästan allt

KB samlar in allt som ges ut i Sverige: böcker, tidskrifter, reklamblad, musik, film, radio, tv, datorspel och mycket mer. Vi bevarar det vi får in utan att värdera innehållet. Till skillnad från många bibliotek gallrar vi inte heller. Allt sparas så att både nutida och framtida generationer kan studera materialet.

Äldre person lutar sig över en gammal bok som för att lukta på den.

Nationalexemplar

Vi har nationalexemplaret av den svenska utgivningen, det vill säga det exemplar som ska bevaras för forskning. Därför måste den som vill studera våra samlingar oftast göra det på plats hos oss. Vid Lunds universitetsbibliotek finns ett reservexemplar av allt tryckt material.

Andra språk

Det mesta av KB:s material är på svenska eller utgivet i Sverige men vi samlar även in utländskt material med svensk anknytning. Det kan vara översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner eller film som handlar om Sverige.

KB har dessutom en stor samling av utländsk litteratur för forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Här kan du studera ämnen som historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och sociologi.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?