Oskar II:s bibli­o­tek – på och utan­för KB

Oskar II var en läsande monark som gärna ville framstå som bildad och beläst. I början av 1900-talet mottog KB omkring tusen volymer från Oskar II:s bibliotek på Stockholms slott. Många av dem sticker ut genom sina vackra bokband och förgyllda pärmexlibris.

Tecknad bild i färg föreställande kungafamiljen, i centrum av bilden sitter Oskar II och drottning Sophia i varsin förgylld stol, bakom och bredvid dem står medlemmar ur kungafamiljen.

Oskar II med familj på ett oljetryck från 1900. Signum: KoB MC 250

Kungliga samlingar på Kungliga biblioteket

I begynnelsen var KB ett kungligt bibliotek även i faktisk bemärkelse. Biblioteket började byggas upp av Vasakungarna och låg i slottet, först i Tre kronor, som brann ner 1697 och så småningom i Kungliga slottet, som stod färdigt 1768. På 1800-talet antog KB alltmer rollen av nationalbibliotek och ämbetsverk, en utveckling som kulminerade med flytten från slottet till Humlegården 1878.

Det finns dock betydande kungliga samlingar kvar på KB. Här finns till exempel 14 565 titlar som tillhört Gustav III och 7 569 böcker ur Gustav IV Adolfs handbibliotek, som inkom till KB 1795. På 1800-talet utökades samlingarna med ungefär 17 000 volymer från Karl XV:s bibliotek, som på 1900-talet fick sällskap av ett stort antal böcker från brodern Oskar II. Majoriteten av dessa böcker fick KB år 1914 ta emot som en donation av ”ett större antal dupletter ur Hans Maj:t Konungens bibliotek”. Totalt rörde det sig om 100 längdmeter böcker, som främst hade tillhört Oskar I, Oskar II, Karl XV, Gustav V, drottningarna Desideria, Josefina och Sophia, kejsarinnan Amalia samt H.K.H. prins Gustaf av Vasa.

Svartvitt fotografi av en äldre man med grått hår, mustasch och helskägg klädd i militär uniform med epåletter och en mängd olika ordenstecken

Oskar II fotograferad av Gösta Florman. Signum: KoB Fb.25

Praktfulla band med varierat innehåll

"100 längdmeter" motsvarade 1015 volymer i början av 1900-talet. Ett stort antal av dessa böcker är bundna i så fina band att de omedelbart placerades i KB:s praktsamling. Enligt KB:s årsberättelse 1914/1915 var det totalt 541 volymer som placerades i praktsamlingen. Ytterligare 474 volymer hamnade i andra samlingar på KB, däribland den utländska boksamlingen.

Böckerna täcker in många olika fackområden, men det militära facket är särskilt omfångsrikt. Andra vanligt förekommande ämnen är geografi, reseskildringar och historia – framför allt fransk sådan men även tysk, svensk, dansk och norsk. Bland böckerna finns även skönlitteratur i form av romaner och diktsamlingar, samt musiktryck och stora planschverk. Oskar II hade ett stort intresse för skönlitteratur och ville i offentligheten gärna framstå som en bildad monark.

Dessa böcker utgör ingen särskild samling på KB. De titlar som tillhört Oskar II:s bibliotek måste sökas fram var för sig i boksamlingen.

En stor del av böckerna är bundna i praktband i röd marokäng eller blått och svart skinn. Många har en rikligt förgylld pärmdekor och de är ofta utsmyckade med ett förgyllt pärmexlibris. Ett exempel på detta är bokbandet som innehåller Oskar II:s exemplar av Georg Wolfgang von Franckens Länk till annan webbplats.Matrikel öfver svenska stora landtlogens grundläggare och embetsmän från landtlogens stiftelse till närv. tid Länk till annan webbplats., tryckt den 22 mars 1880. I praktsamlingen står Oskar II:s bokband bredvid KB-legenden Gustaf Edvard Klemmings exemplar av samma titel. Notera Svenska Frimurare Ordens förgyllda stjärna, som förekommer på de båda ordensbrödernas matchande bokband.

Färgfotografi av frampärmen på ett rött bokband med förgyllda detaljer, såsom frimurarstjärnor och Oskar II:s monogram

Oskar II:s exemplar

Färgfotografi av frampärmen på ett rött bokband med förgyllda detaljer, däribland fyra frimurarstjärnor och monogrammet G. E. K.

Klemmings exemplar av samma bok

Exlibris på papper och pärm

Oscar II:s exlibris utfördes 1895 av Agi Lindegren och visar Bokstaven O som innefattar en romersk tvåa omsluten av två sammanbundna lagerkvistar, krönta av en kunglig krona. Därunder står kungens inofficiella valspråk ”Öfver · Djupen · Mot · Höjden”. Agi Lindegren samarbetade med Oskar II vid flera tillfällen och stod bland annat för inredningen av kungens läsrum på Stockholms slott.

Färgfotografi av ett inramat tryckt monogram med en kungakrona och texten O II, Öfver djupen mot höjden

Oskar II:s exlibris

I ett tidigare blogginlägg kan du läsa mer om kungliga bokägare och deras pärmexlibris. Det finns givetvis många fler exempel på Oskar II:s pärmexlibris än på Franckens matrikel här ovan. Här ser du några av dem:

Färgfotografi av ett förgyllt monogram med kungakrona på en blå bokpärm
Färgfotografi av ett förgyllt monogram med kungakrona och lagerblad på en blå bokpärm
Färgfoto av ett förgyllt monogram med kungakrona på ett rött bokband
Färgfotografi av ett förgyllt monogram med kungakrona på ett blått bokband

Kungliga samlingar på kungliga slottet

Huvudparten av Oskar II:s bibliotek finns dock inte på KB utan på Bernadottebiblioteket, Stockholms slott Länk till annan webbplats.. Slottsbibliotekarien och vårdaren av det Bernadotteska arkivet Arvid Jakobsson disputerade år 2023 på avhandlingen Över djupen mot höjden. En biografi över Oskar II:s bibliotek Länk till annan webbplats.. I föreläsningsserien Berättelser från KB den 6 mars berättar han mer om Oskar II som bibliotekskung – missa inte det!