En hälsning från 1908

Vad gjorde Erik Melander på jobbet i april 1908? Hände det något särskilt i Stockholm just denna månad? Dessa frågor har vi svaren på, tack vare ett par meddelanden som låg dolda för eftervärlden i över 100 år.

Svartvit teckning av ett slott med en stor parkanläggning, i förgrunden lägger flera båtar till vid en stor brygga.

Östanå versus meridiem, teckning av Erik Dahlbergh som dolde en hälsning från en annan Erik. Signum: KoB Dahlb. Handt. 4: 67

Ett titthål in i 1600-talet

En av KB:s mest märkvärdiga bildsamlingar är den så kallade Suecian, det verk som arkitekten, riksrådet och fältmarskalken Erik Dahlbergh (1625–1703) ägnade mer än halva sitt liv åt. I det välkända topografiska planschverket, med den fullständiga titeln Suecia antiqua et hodierna (Det forna och nuvarande Sverige), avbildades historiska och samtida sevärdheter i stormaktstidens Sverige på över 350 välkända och vitt spridda gravyrer. Om du har sett en äldre bild av en svensk stad eller ett slott kommer den sannolikt från Suecian.

Suecians gravyrer digitaliserades och blev fritt tillgängliga inom ramen för ett projekt i början av 2000-talet. I ett nytt projekt drygt tio år senare digitaliserades alla de förlagor som finns bevarade i framför allt KB:s bildsamling: skisser, teckningar, renritningar och provtryck. Samtliga Suecians bilder blev nu fritt tillgängliga i en särskild databas Länk till annan webbplats. där man kan se och följa hur bilderna växt fram, från skisser till färdiga gravyrer.

En oväntad upptäckt

När skisserna och teckningarna digitaliserades i samband med det andra Suecia-projektet på 2010-talet lösgjordes de från pappret de hade varit helt eller delvis fastlimmade på. Projektet lade stort fokus på bevarandefrågor och en kemisk analys hade visat att de blågrå arken bidrog till en sur miljö, vilket skyndade på nedbrytningsprocessen för både de papper teckningarna är ritade på och det järngallbläck som flera av dem är framställda av.

Det kraftiga blågrå pappret är vanligt förekommande i KB:s bildsamlingar, men ingen visste när eller var teckningarna hade monterats på dessa. Men vid avmonteringen av en teckning föreställande Ebba Brahes palats Länk till annan webbplats. lade en uppmärksam konservator märke till en vag blyertskiss på pappret som teckningen varit monterad på.

Blågrått pappersark med rester av lim och pappersremsor, i mitten skymtar en vag skiss av ett mansansikte i profil.

En mystisk upptäckt på monteringsarket under KoB Dahlb. Handt. 2: 26

Några dagar senare upptäcktes ytterligare en skiss, föreställande en man med mustasch i militär uniform, under en teckning av det gamla riksbankshuset Länk till annan webbplats.. Nog kunde man förmoda att den var gjord av samma person? Kanske den som en gång i tiden hade limmat fast teckningen på arket? Men vem kunde ha gjort det – och när? 

Svaret på gåtan

KB:s konservatorer jobbade sig metodiskt igenom samlingen, ark för ark. En dag, när den teckning av Östanå herrgård Länk till annan webbplats. du ser högst upp i inlägget försiktigt lossades från sitt underlag kom svaret på gåtan, skriven i blyerts på det blågrå arket under teckningen:

Dessa Handteckningar äro uppsatta på skyddskartongerna af Erik Viktor Melander under Aprill månad år 1908, Ock gjort hos Gustaf Hedbergs hofbokbinderi, på hvilket jag är anstäld. d. 29/4 1908

Handskriven text i blyerts på ett blågrått papper.

En hälsning från förr under KoB Dahlb. Handt. 4: 67

Hedbergs bokbinderi är välkänt för den som är närmare bekant med KB. Binderiet, som var verksamt i Stockholm 1885–1969 utförde många uppdrag åt KB, och företagets arkiv ingår i KB:s samlingar Länk till annan webbplats.. Här finns alltså mycket att fördjupa sig i för den som vill veta mer om Erik Melanders arbetsplats, som flera gånger uppmärksammats i denna blogg och bland KB:s digitala kollektioner.

En märkvärdig händelse

Vid avmonteringen av en ritning över Östanå herrgårds parterr Länk till annan webbplats. hittade KB:s konservatorer ytterligare en hälsning från Erik Melander. Den här hade han skrivit direkt på baksidan den flera hundra år gamla teckningen, vilket knappast kan varit tillåtet enligt instruktionen på hofbokbinderiet? Men vi är beredda att förlåta honom då meddelandet ger en spännande inblick inte bara i 1908 års aprilväder.

Handskriven text i blyerts på ett vitt papper

Baksidan på KoB Dahlb. Handt. 4: 69

I går for Engelska konungen, Edward den VII härifrån Stockholm. Det har varit mycket festligt, flaggning o.s.v. Regndisigt väder, 14 gr. varmt (Celsius).

Tecknar Erik Melander d. 27/4 1908. Gustaf Hedbergs Hofbokbinderi

Det här måste ju ha varit en stor händelse om Erik Melander gjorde sig besväret att nämna den? Mycket riktigt, Edvard VII var den första brittiske monark som besökte Sverige och hans besök uppmärksammades stort i den kungliga huvudstaden. I KB:s bildsamling kan man ta del av uppståndelsen och de festliga flaggorna på flera vykort som skildrar det märkvärdiga statsbesöket. Händelsen finns också förevigad på film i Svensk mediedatabas Länk till annan webbplats., där det brittiska kungaparet tas emot av Sveriges kung Gustav V, åker hästdroska och möts av folkvimlet längs Stockholms gator.

Svartvitt vykort som visar en procession med vagnar framför Stockholms slott, som är omgivet av folkmassor och flaggor.

Det brittiska kungaparets besök i Stockholm skildrat på ett samtida vykort. Signum: KoB Vy. Händelser 1908

Kan det gömma sig fler hälsningar från Hedbergs bokbinderis medarbetare i KB:s samlingar? Det vet vi inte, men vi håller ögonen öppna!