fullskärmsbild

Marmorering i Hedbergs bokbinderi

Marmorering. Färg på en trögflytande grund, i ett kar stort nog att rymma ett helt pappersark. Färgen formas till mönster med hjälp av olika redskap och till sist doppas pappersarket i karet.

Dekorerade papper

Marmorerade papper av olika slag pryder många böcker i KB:s bokmagasin. I samlingen Hedbergs bokbinderi finns en del av papperslagret kvar – de vackra dekorerade arken har förvarats i buntar, mappar och rullar. I bokdelen av samlingen blir det extra tydligt på hur många sätt man kan använda marmorering som dekorationsteknik, och det är inte bara på papper.

Klotband

Marmoreringstekniken kan även användas på textil och syns här på tre volymer helt klädda med klot.

Pappersband

Marmorerat papper i olika tekniker pryder dessa böcker.

Tre bokband klädda med marmorerat papper, Hedbergs bokbinderi. Foto: KB

Snitt

Boksnitt, hastigt doppade i marmoreringsbad, förgyller dessa volymer.

Marmorerade snitt på bokband, Hedbergs bokbinderi. Foto: KB
Marmorerade snitt på bokband, Hedbergs bokbinderi. Foto: KB

Försättsblad

Försätts bak- och fram matchar ofta pärmarnas omslag men ibland är det ett helt oväntat färg- och mönsterval som döljs på pärmarnas insidor. Notera hur Hedbergs bokbindaretikett har valts med omsorg för att passa papperets färger.

Försättsblad av marmorerat papper, Hedbergs bokbinderi. Foto: KB
Försättsblad av marmorerat papper, Hedbergs bokbinderi. Foto: KB
Försättsblad av marmorerat papper, Hedbergs bokbinderi. Foto: KB
Försättsblad av marmorerat papper, Hedbergs bokbinderi. Foto: KB

Bokkassetter och andra lådor

Marmorerade papper passar utmärkt att klä kassetter, askar och lådor med.

Marmorerad kassett, Hedbergs bokbinderi. Foto: KB

Provböcker

Provböcker, från olika fabrikanter samt bokbinderiets egna, ger svar på frågan om vilket papper som har använts.

Provbok papper, Hedbergs bokbinderi. Foto: KB