Monogram i Hedbergs bokbinderi

I Hedbergs bokbinderi höll man noga ordning på de olika komponenterna i produktionen. I samlingen finns bland annat ett alfabetiskt bildregister med konstnärligt utförda monogram.

Hedbergs bokbinderi startade 1885 i Stockholm och drevs av bröderna Gustaf Hedberg (1859-1920) och Arvid Hedberg (1872-1949). Efter brödernas död drevs bokbinderiet vidare av Arvids dotter Greta Hedberg och hennes man Harry Ingve. Samlingen kom till KB 1969 genom köp från Greta Hedberg när bokbinderiet upphörde.


Bokbinderi med omfattande produktion

Hedbergs var ett stort bokbinderi, med runt 100 anställda vid 1900-talets början. Äldste brodern Gustaf Hedberg studerade i Frankrike och hade många internationella kontakter. Yngre brodern Arvid Hedberg gjorde sig ett namn som bokhistoriker. Produktionen omfattade praktband och Nobeldiplom såväl som bruksband och biblioteksband. KB var en stor kund och har många Hedbergband i samlingarna.


En alldeles särskild samling

Hedbergs bokbinderi ingår i KB:s särskilda samlingar. Det är en ovanligt mångfacetterad samling som innehåller bokbinderiets firmaarkiv, korrespondens, bandsamling, Arvid Hedbergs bokhistoriska forskning, fotoalbum, mallar och provböcker, materiallager, inventarier som maskiner och pressar, verktyg för handförgyllning samt originalritningar, skisser och avdrag.


Ovanligt vackert register

Registret till monogrammen, flera tusen till antalet, förvaras i två lådor klädda med röd klot. Monogrammen har använts i dekorationen av bokpärmar i form av guldstämplar och blindstämplar, det vill säga stämplar i relief. Avbildningarna på de numrerade registerkorten är utförda i olika tekniker: tecknade, tryckta och målade, på olika sorters papper. Monogrammen är därefter uppfodrade på kartong.

Beskrivning
Registerkort nr 1. Monogram på A: A., A.A., A. med kunglig och A. med kejserlig krona.
Foto
KB
År
1885-1969
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
Beskrivning
Registerkort nr 11. Monogram på A: R.A., G.A., G.J.A, G.T.A samt A. med furstliga kronor
Foto
KB
År
1885-1969
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
Beskrivning
Registerkort nr 13. Monogram på A: G.A., H.A., R.A.
Foto
KB
År
1885-1969
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
Beskrivning
Registerkort nr 16. Monogram på A: L.A., L.E.A., L.J.A., N.A.
Foto
KB
År
1885-1969
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
Beskrivning
Registerkort nr 18. Monogram på A: J.L.A., J.A.
Foto
KB
År
1885-1969
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
Beskrivning
Registerkort nr 33. Monogram på B: C.B., C.F.B., C.L.B.
Foto
KB
År
1885-1969
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
Beskrivning
Registerkort nr 36. Monogram på B: F.B.
Foto
KB
År
1885-1969
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
Beskrivning
Registerkort nr 51. Monogram på B: J.B., J.W.B.
Foto
KB
År
1885-1969
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
Beskrivning
Registerkort nr 65. Monogram på B: R.B., R.B.B.
Foto
KB
År
1885-1969
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
Beskrivning
Registerkort nr 72. Monogram på C: A.C., C.C., C.M.C., C med furstlig krona, C.X och C.XII med kunglig krona
Foto
KB
År
1885-1969
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
Beskrivning
Registerkort nr 94. Monogram på D och E: J.D., J.J.D., L.D., M.D.D., J.E., H.G.E.
Foto
KB
År
1885-1969
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
Beskrivning
Registerkort nr 99. Monogram på E: E.E. samt E. E. med furstlig krona
Foto
KB
År
1885-1969
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
Beskrivning
Förlaga till en hyllningsadress till professor Erik Lallerstedt från Kungl. akademien för de fria konsterna som "bringar sin ledamot hjärtlig lyckönskan på sextioårsdagen" den 19 april 1924.
Foto
KB
År
1924
Signum
288 He 3
Hitta i KB:s samlingar
Hedbergs bokbinderi ingår i våra särskilda samlingar
KOLLEKTIONEN