"Målaren Ek" och Bell­mans­ka säll­ska­pet

Under ett par decennier i början av 1800-talet firade Bellmanska sällskapet skaldens födelsedag med en årlig procession, som 1832 förevigades av ”Målaren Ek”. Vem gömde sig bakom signaturen, och hur hamnade hans porträttsamling på KB?

Sju män går i en parad utklädda i 1700-talskläder och peruker

Första tredjedelen av Bellmanska sällskapets procession 1832. Signum: HS S. 79

Bellmanska sällskapet

Bellmanska sällskapet var ett ”vittert-backanaliskt gille” som stiftades i Stockholm 1824 och upphörde en bit in på 1840-talet. Ledamöternas antal fick uppgå till högst 24 och sällskapets ändamål var att återuppväcka Carl Michael Bellmans värld och karaktärer genom kostymer, sång och tal. Sällskapets högtidsdag var den 4 februari, Bellmans födelsedag, då man genomförde processionen som du ser en bild av här ovan.

Teckningen, som ingår i KB:s handskriftssamling Öppnas i nytt fönster., består av tre blad och visar 23 medlemmar i Bellmanska sällskapet utklädda till gestalter ur framför allt Fredmans epistlar. Hela teckningen är digitaliserad och tillgänglig via Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Teckningen är odaterad men enligt konsthistorikern Urban Windahl är det sannolikt 1832 års procession vi ser på bilden. En slutsats Windahl har dragit genom att jämföra deltagarnas namn med protokoll och andra arkivhandlingar från sällskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fredman, Movitz... och Ulla Winblad i mustasch

Vilka deltog då i Bellmanska sällskapets procession 1832? Om du tittar på den digitaliserade teckningen ser du alla 23 deltagarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Längst fram går Johan Niklas Borelius som Härolden Kämpendahl bredvid Axel Nyström som Härolden Glock. Bakom dem går Johan Anders Björck som Janke Jensen och bakom honom ser du två av Bellmanska sällskapets grundare.

Här går Bellmanssångaren Axel Arvid Raab som Ulla Winblad bredvid statskommissarien Pehr Westerstrand som Movitz.

En man med mustasch går, utklädd till kvinna med huckle, bredvid en man i uniform.

Raab och Westerstolpe som Winblad och Movitz.

Enligt Urban Windahl deltog sannolikt ytterligare två deltagare som inte syns på teckningen i processionen detta år.

Av arkivhandlingarna framgår även att en deltagare, Jonas Magnus Stjernstolpe, hade anmält sitt deltagande men hann avlida före firandet. Den bortvända figuren ovanför hans namn är förmodligen en symbol för detta.

Två män iförda grå peruker samtalar med varandra, den ena har ryggen vänd mot betraktaren.

Stjernstolpe med ansiktet vänt mot Livijn

Lista över samtliga deltagare i processionen

 1. Johan Niklas Borelius (1797-1866) som Härolden Kämpendahl
 2. Axel Nyström (1793-1868) som Härolden Glock
 3. Johan Anders Björck (1789-1856) som Janke Jensen
 4. Axel Arvid Raab (1793-1836) som Ulla Winblad
 5. Pehr Westerstrand d. ä. (1785-1857) som Movitz
 6. Herman Schlytern (1802-1878) som Bergströmskan
 7. Lars Hjortsberg (1772-1843) som Korpal Mollberg
 8. Johan Petter Theorell (1791-1861) som Fredman
 9. Olof Jacob Ekman (1764-1839) som Jergen Puckel
 10. Carl Fredrik Dahlgren (1791-1844) som Magister Gåse
 11. Johan Christian Brandelius som ?
 12. Axel Erik von Sydow som Bredström
 13. Magnus Michael Rosbeck (1786-1839) som Per Agrell
 14. Isac Rossander (1792-1852) som Kihlberg nobiliserad Adlerstop
 15. Johan Wilhelm Berger (1786-1848) som Grälmakare Löfberg/Poeten utomhus
 16. Clas Johan Livijn (1781-1844) som Den grufvelige brodern
 17. Johan Magnus Stjernstolpe (1777-1831) som Poeten Wetz? [anmäld till processionen men avled innan den ägde rum]
 18. Henrik Mathias Munthe (1790-1880) som Collin
 19. Nils Wilhelm af Zellén (1795-1861) som Knape
 20. Lars Ekman (1799-1845) som Kyparen Ede
 21. [oidentifierad]
 22. Nils August Fredin (1805-1858) som Kolmodin nobiliserad Källarcreutz
 23. Claes Fredrik Laurén (1803-1877) som Målaren Ek

Johan Christian Brandelius (1789-1886) och Axel Erik von Sydow (1791-1857) deltog sannolikt också i processionen.

I resten av processionen hittar du välbekanta namn som Fredman, Mollberg och Grälmakar Löfberg.

Sist av alla går Nils August Fredin som Kolmodin, adlad von Källarcreutz. Bredvid honom går Målaren Ek, som ritade av processionen och signerade teckningen ”Ek fecit”.

Två män går bredvid varandra iförda 1700-talskläder och peruker, den ena går med käpp.

Fredin som Kolmodin bredvid Laurén som "Målaren Ek"

Bakom denna signatur gömmer sig amatörtecknaren Claes Fredrik Laurén (1803-1877). Vid sidan en karriär som jurist, krigsråd och generalkrigskommissarie ägnade han sig åt ett konstnärskap som långt senare skulle göra ett ännu större avtryck i KB:s samlingar.

Claes Fredrik Lauréns porträttsamling

Teckningen av Bellmanska sällskapets procession köpte KB från Lauréns dödsbo 1877, samma år som han gick bort. 1993, över hundra år senare och nästan 150 år efter att det Bellmanska sällskapet upphörde, köpte KB:s bildsamling Öppnas i nytt fönster. in en samling med 271 tecknade porträtt som sades föreställa ”mer framstående medlemmar i Bellmanska sällskapet fram till och med 1876”. Samlingen köptes från Stockholms auktionsverk med hjälp av bidrag från sällskapet Par Bricole (som uppmärksammade KB på samlingen) och Bellmanssällskapet (inte att förväxla med Bellmanska sällskapet).

Beskrivningen i auktionskatalogen har senare visat sig vara felaktig. Den var sannolikt baserad på en text i Svenskt konstnärslexikon som i själva verket beskrev teckningen av processionen – inte porträttsamlingen. Porträtten i samlingen är tecknade mellan åren 1822 och 1876, många av dem tillkom alltså långt efter att Bellmanska sällskapet upphörde. 100 av porträtten föreställer dessutom kvinnor, men Bellmanska sällskapet hade inga kvinnliga medlemmar.

Porträtten i samlingen är tecknade 1822-1876, många av dem tillkom alltså långt efter att Bellmanska sällskapet upphörde.

Urban Windahl har konstaterat att endast 13 av Bellmanska sällskapets sammanlagt 45 medlemmar finns med i porträttsamlingen, och att den snarare innehåller porträtt av Lauréns vänner från olika musik- och ordenssällskap. Laurén var själv medlem i både Harmoniska sällskapet, Sällskapet, Bellmanska sällskapet och Par Bricole.

Handritad bröstbild av en medelåldersman i mörk kostym och mörkt hår.

Claes Fredrik Laurén på ett självporträtt från 1865. Signum: KoB Laurén 179

De övriga porträtten föreställer framför allt högre tjänstemän i Stockholm och deras vuxna familjemedlemmar, samt Lauréns släktingar från Västervik. KB har med hjälp av Urban Windahls efterforskningar kunnat identifiera flera av de ofta knapphändigt beskrivna personerna, som till stora delar är mer eller mindre okända för eftervärlden.

Ett av de för vår tid mest kända namnen i samlingen är kokboksförfattaren Charles Emil Hagdahl (1809-1897), som Laurén avporträtterade 1873. 34 år tidigare hade Laurén ritat av Hagdahls hustru Emilia Gylling (1814-1857).

Handritad bröstbild av en medelålders man i profil med mörk kostym och grått hår.

Charles Emil Hagdahl. Signum: KoB Laurén 153

Handritad bröstbild av en kvinna i profil med uppsatt hår och en rosa schal.

Emilia Gylling, sedermera gift Hagdahl. Signum: KoB Laurén 34

271 var en gång 313

Hela Claes Fredrik Lauréns porträttsamling är digitaliserad och tillgänglig via Libris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du tycker dig känna igen den tämligen enhetliga stilen på de digitaliserade porträtten kanske du har sett, eller till och med har tillgång till, något av de 42 porträtt som ursprungligen ingick i samlingen men som saknades när KB köpte den?

Kanske kan du hjälpa oss att lokalisera de saknade porträtten?

Enligt Urban Windahl dokumenterades hela samlingen, inklusive de nu saknade porträtten, då den fanns i privat ägo 1954. De porträtt som saknas på KB ska finnas registrerade och avfotograferade i svartvitt i Svenska Porträttarkivet (SPA) vid Nationalmuseum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kanske kan du hjälpa oss att lokalisera de saknade porträtten eller rentav bidra till att täppa till luckorna i samlingen? Kontakta gärna bildsamlingen Öppnas i nytt fönster. om du vet var något av dem finns!