Tidningsläse­salen

Tidningsläsesalen finns längst ner i KB:s annex (plan 1).

Besökare studerar digitala dagstidningar.

Här hittar du svensk dagspress. Du tar del av samlingen antingen på mikrofilm eller digitalt genom tjänsten Svenska tidningar Länk till annan webbplats.. Du behöver inte ha lånekort på KB för att använda det som finns i Tidningsläsesalen.

I Tidningsläsesalen kan du också hitta:

  • Svenskamerikanska och finlandssvenska dagstidningar på mikrofilm
  • Ett mindre antal utländska dagstidningar på mikrofilm
  • Ett urval tidskrifter på mikrofilm
  • Telefonkataloger utgivna i Sverige
  • Referensbibliotek med svenskt pressregister, svenska tidningsartiklar och liknande

Hur går det till?

Det finns ett antal datorer där du har direkt tillgång till tjänsten Svenska tidningar Länk till annan webbplats.. Utöver dessa finns så kallade mikrofilmer, ett slags filmrullar med bilder, från ännu fler dagstidningar. Dessa står framme på öppna hyllor och du plockar själv fram dem. Inga beställningar behöver göras i förväg.

På både mikrofilmsläsarna och datorerna kan du skriva ut artiklar och e-posta sidor. Vill du skriva ut på papper krävs ett kopieringskort som du köper i expeditionen för information och lån.

Detalj av mikrofilmsläsare.

Tidningsläsesalens expedition

Expeditionen i Tidningsläsesalen har andra öppettider än själva salen. Du är däremot alltid välkommen att använda salen under KB:s ordinarie öppettider.

Hitta Tidningsläsesalen

Karta KB plan 1 Illustration: Soya

Statens biblioteksdepå i Bålsta

KB förvarar samtliga tidningar från 1850 och framåt i original i Statens biblioteksdepå i Bålsta Länk till annan webbplats.. Om det är någon dagstidning som du inte hittar i Tidningsläsesalen är du välkommen att läsa den där. Kontakta alltid KB:s personal om du planerar att åka dit. Dagstidningar äldre än 1850 finns på KB i Humlegården.

Om KB:s samlingar

Dagstidningar

På KB finns nästan alla svenska dagstidningar som getts ut från 1645 fram till idag. Det blir nära 130 miljoner tidningssidor från ungefär 2600 titlar.

Läs mer om dagstidningar
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?