Rätten till sitt språk – nationella minoritetsspråk på biblioteken

Inom KB pågår ett särskilt arbete för att stötta biblioteken att uppnå bibliotekslagens krav på särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. I den här artikeln berättar vi om hur du som jobbar på bibliotek kan dra nytta av de nationella tjänster som finns på området.

Användare av KB:s läsapp Bläddra: En kvinna sitter med två barn och läser ur appen Bläddra,med e-böcker på de nationella minoritetsspråken.

Appen Bläddra med e-böcker på minoritetsspråk är gratis och kan användas i läsfrämjande arbete. Foto: Sofia Sabel

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är erkända som nationella minoriteter i Sverige. Samerna är dessutom erkända som urfolk. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. I den här artikeln ger vi några exempel på hur KB som biblioteksmyndighet arbetar för att stötta biblioteksväsendet i att uppnå kravet i bibliotekslagen.

De fem resursbiblioteken

KB har i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas, inklusive urfolket samernas, bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Fokus har särskilt legat på målgruppen barn och unga. Idag finns det fem resursbibliotek i Sverige som representerar de nationella minoritetsspråken.

Här hittar du kontaktuppgifter till resursbiblioteken Länk till annan webbplats.

Resursbiblioteken är ett stöd i de kommunala bibliotekens uppdrag att erbjuda böcker och andra medier på språken och riktar sig till bibliotek i hela landet med de material och tjänster som de producerar. För att kunna göra detta får resursbiblioteken medel från KB. KB följer upp satsningen genom att bland annat kartlägga förändringar över tid i hur nationella minoriteter prioriteras i landets biblioteksplaner samt hur bibliotekens utbud av litteratur på minoritetsspråk förändras i Libris.

Bläddra – ett stöd i läsfrämjande arbete

Bläddra är en gratis app för mobil och surfplatta med e-böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Målet är att även erbjuda böcker på finska. Du behöver varken lånekort eller användarkonto för att ta del av böckerna. KB utvecklade appen för att kunna erbjuda en resurs för den som vill läsa böcker på sitt språk, men också som ett stöd i folk- och skolbibliotekens läsfrämjande arbete. Tanken är även att sänka trösklarna för ovana användare, både biblioteksanvändare och de läsare som inte tycker att de kan språket tillräckligt väl.

Läs mer om Bläddra Länk till annan webbplats.

Polarbibblo – en plats för språk och kreativitet

Polarbibblo är en webbplats där barn kan skriva berättelser, dikter, boktips och digitala böcker på sitt eget språk. Idag finns sajten på meänkieli, tre samiska varieteter, finska och svenska. Webbplatsen är helt gratis att använda och drivs av Regionbibliotek Norrbotten i samarbete med Biblioteken i Norrbotten. Polarbibblo är ett exempel på en regional satsning som kompletterar resursbiblioteken och därmed gynnar och stödjer alla kommunala biblioteks arbete med de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.

Med stöd från KB arbetar Polarbibblo med att lansera Polarbibblo på romani chib.

Till Polarbibblo.se Länk till annan webbplats.

Flaggor och symboler från Sveriges nationella minoriteter.

Så kan du arbeta med delaktighet för nationella minoriteter i biblioteksplanen

KB:s vägledning i att skriva en biblioteksplan innehåller flera tips på hur du kan arbeta med delaktighet för de nationella minoriteterna i biblioteksplanearbetet. Ta del av metodtipsen här.

Lär dig mer på Digiteket

Den nationella lärplattformen Digiteket har ett antal lärresurser inom området. Ett exempel är kursen Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna: litteratur, språk och kulturhistoria Länk till annan webbplats.som syftar till ökad kunskap och inspiration till bibliotekens arbete. För dig som vill lära dig mer om att genomföra samråd med barn och unga tillhörande de nationella minoritetsgrupperna finns metodstödet Ringar på vattnet Länk till annan webbplats..

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..