Förslag till natio­nel­la rikt­lin­jer för öppen veten­skap

KB har i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Nu finns ett förslag till riktlinjer som vi gärna vill få in tankar och synpunkter på.

Öppet hänglås stående på tangentbord.

Riktlinjerna vänder sig till myndigheter och organisationer, i synnerhet universitet/högskolor och forskningsfinansiärer. Målet är att de ska utgöra ett stöd i omställningen till öppen vetenskap. Många aktörer kan dock bidra till denna omställning. Vi välkomnar därför synpunkter från alla som strävar efter att offentligt finansierad forskning ska vara öppen för alla.

Vi vill veta om riktlinjerna är tydliga och om målen är möjliga att uppnå. Alla synpunkter kommer att bedömas utifrån uppdraget, vägas samman och bidra till utvecklingen av riktlinjerna.

Uppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap kommer att redovisas i januari 2024.

Bakgrund

Sedan juni 2022 har KB i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Detta innebär att identifiera gemensamma mål och prioriteringar, kartlägga rollfördelning och ansvarsområden samt definiera behov av stöd och vägledning.

I arbetet har KB inhämtat kunskap och underlag från Vetenskapsrådet, liksom tagit till vara kunskap och erfarenheter hos lärosäten och andra berörda myndigheter och organisationer.

Läs mer om öppen vetenskap och KB:s uppdrag kring detta.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..