fullskärmsbild

Första tidskrifterna på Publicera banar väg för fler

Under 2021 arbetade KB med att utveckla Publicera - den nationella plattformen för öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. Tre tidskrifter var med från starten och medverkade i arbetet genom att bidra med synpunkter och erfarenheter.

När arbetet med att utveckla plattformen inleddes var det viktigt att redan från början involvera användarna. Tre tidskrifter som var intresserade av att medverka i processen var Current Swedish Archaeology, Tidskrift för Litteraturvetenskap och Kulturella Perspektiv.

Current Swedish Archaeology (CSA) Länk till annan webbplats. är en tidskrift som främst fokuserar på tolkningen av arkeologiska lämningar och på arkeologi som social praktik. Tidskriften publiceras av Svenska Arkeologiska Samfundet och startades 1993. CSA:s redaktörer valde att gå med i Publicera bland annat för att plattformen ger ett stabilt arkiv för tidskriftens tidigare nummer samt stöd i processen för att skicka in, granska och redigera artiklar.

Tidskrift för Litteraturvetenskap (TfL) Länk till annan webbplats. är en kvartalstidskrift som sedan grundandet 1971 ges ut av Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap. TfL riktar in sig på ett brett spektrum av litteraturvetenskapliga och tvärvetenskapliga frågeställningar och publicerar vetenskapliga artiklar och essäer samt erbjuder ett rum för ämnesdebatt.

Genom att gå med i Publicera övergick TfL från att publicera artiklar öppet med en fördröjning, till att göra dess innehåll omedelbart öppet tillgängligt vid publicering, vilket är i linje med regeringens mål om vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning.

Kulturella Perspektiv (KP) Länk till annan webbplats. publicerar artiklar inom etnologi och närliggande kulturvetenskapliga ämnen och syftar till att främja etnologisk forskning och synliggöra dess relevans för en bred läsekrets. Den startades vid Umeå universitet 1992 och publicerade fyra tryckta nummer per år till och med 2020. När KP gick med i Publicera övergick tidskriften till att vara en digital, öppet tillgänglig tidskrift med kontinuerlig publicering.

Redaktörer bidrar till plattformens utveckling

Tre redaktörer från dessa tidskrifter – Isak Hyltén-Cavallius (TfL), Jenny Gunnarsson Payne (KP) och Sophie Bergerbrant (CSA) – arbetade tillsammans med Publiceras projektledare, Sofie Wennström, under utvecklingen av plattformen. De gav värdefull input till processen och gav perspektiv från en av plattformens viktigaste användargrupper: tidskriftsredaktionerna. Redaktörerna ingår också i Publiceras utvecklingsråd, som startade i juni 2021. Som ledamöter i rådet deltar de i strategiska diskussioner om samarbetet och utvecklingsarbetet för Publicera, stödjer KB i prioriteringsfrågor, är rådgivande vad gäller tidskrifters behov, samt bidrar till arbetet med riktlinjer för kvalitetssäkring av publicerat material och metadata.

Erfarenheter av övergången till Publicera

I ett avsnitt av podcasten Open Science Talk Länk till annan webbplats. från december 2021 diskuterade de tre redaktörerna, tillsammans med Alison Klevnäs (också från CSA), sina tidskrifters övergång till plattformen. De pratade om fördelarna med att publicera med öppen tillgång och gå med i Publicera. Redaktörerna noterade att publicering med öppen tillgång ger tidskrifterna möjlighet att utöka sin läsekrets, och Alison menade att beslutet att publicera CSA:s arkiv digitalt med öppen tillgång var bra.

– Det kommer att vara mycket bra att [arkivartiklarna] nu är mer lättillgängliga. De är sökbara och vi kommer att kunna se med mycket mer finkornig data vem som laddar ner dem, när, och hur många gånger.

De diskuterade tekniska aspekter av publicering på plattformen och redaktionella arbetsflöden, där Jenny noterade att "vi gör hela granskningsprocessen inom systemet, vilket är mycket bekvämt." Den potentiellt branta inlärningskurvan när de anslöt sig till Publicera nämndes, liksom det faktum att uppladdning av arkivet, om en tidskrift har en lång publiceringshistorik, kan vara tidskrävande. Trots dessa farhågor var dock alla redaktörer positiva till att deras tidskrifter hade gått med i Publicera.

Besök Publicera-plattformen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Arbetsgruppen för Publicera
publicera@kb.se