Begränsad service i sommar

KB har öppet hela sommaren, men det kan ta längre tid för dig att få hjälp. Under vissa veckor är en del funktioner och samlingar stängda.

Målning av en kvinna i hatt som sitter i en eka.

"Napp" av Carl Larsson ur boken Åt solsidan (1910).

I juni, juli och augusti har KB särskilda öppettider. På sidan Öppettider hittar du alltid den aktuella informationen.

Längre svarstider

KB:s service är begränsad mellan 24 juni och 18 augusti. Det innebär att du kan få vänta längre på svar i kontakt med våra handläggare, eller vid beställning av material.

Stängda samlingar

Mellan 6 juli och 4 augusti går det inte att beställa material från följande samlingar:

  • handskrifter
  • personarkiv
  • kartor
  • bilder
  • fotografier
  • vardagstryck
  • affischer

KB har också mycket begränsad möjlighet att besvara frågor om materialet under denna period.

Statens biblioteksdepå i Bålsta

Statens biblioteksdepå är stängd 24–28 juni, 8–14 juli samt 22 juli–11 augusti.

Roggebiblioteket i Strängnäs

Rogge har begränsade möjligheter att ta emot besök under hela sommaren.

Fjärrlån

  • 24 juni–9 augusti är det inte möjligt för KB:s låntagare att göra fjärrlån från andra bibliotek
  • 10 juli–9 augusti är det inte möjligt för andra bibliotek att beställa fjärrlån från KB:s samlingar

Donationer till KB

KB har inte möjlighet att ta emot donationer till bibliotekets samlingar från 24 juni till 18 augusti. Varmt välkommen att skicka en förfrågan efter det!