Kulturdepartementet bjöd in till samtal om biblioteksstrategin

Förra veckan samlade Kulturdepartementet representanter från bibliotekssfären för ett samtal om förslaget till nationell biblioteksstrategi. Syftet var att hitta en väg framåt för strategin.

Kvinna med kort rött hår i en omgivning med glastak och glasväggar.

Christina Jönsson Adrial, avdelningschef på Kungliga biblioteket (KB)

Samtalet utgick från två större frågeställningar:

  • Hur kan vi säkerställa att den nationella biblioteksstrategin blir levande och används i bibliotekssektorn? Hur ser vi till att den ger stöd i att möta de utmaningar som finns när det gäller kunskapsklyftor, förändringar i demografi, migration och språk?
  • Hur kan staten bidra till en fungerande infrastruktur för bibliotekssektorn?

– Det är bra att Kulturdepartementet har bjudit in till samtal om strategin, och att förslaget nu ska ut på remiss redan innan sommaren ser vi som positivt, menar Christina Jönsson Adrial, avdelningschef Publik verksamhet, KB.

Intressenter från sammanlagt 18 olika bibliotek, kommuner, regioner och intresseorganisationer var inbjudna till samtalet.