fullskärmsbild

Att använda Librisdata

En stor mängd av den data som finns i Libris är automatgenererad och kommer in via olika automatiserade flöden. Den manuella katalogiseringen är en del av dessa flöden.

Data från externa källor

Data till Libris kommer in via ett antal externa källor, exempelvis Bokinfo, MTM, e-plikt, länkservers och Libris förvärvsrutin. När data läses in i Libris konverteras den till JSON-LD, det vill säga länkad data. Datan i Libris är till största delen automatgenererad.

Data från Libriskollektivet

En stor del av den data som finns i Libris är manuellt katalogiserad och uppdaterad av Libriskollektivet. I katalogiseringsklienten finns också möjlighet att importera poster via systemet andra källor. Där går det till exempel att söka i olika nationalbiblioteks kataloger och grupper av ett antal olika databaser från hela världen.

Export av data

Data exporteras från Libris till exempelvis lokala bibliotekssystem och Libris webbsök. Det här sker framför allt via batchöverföring och OAI-PMH. Datan exporteras i konverterad MARC eller JSON-LD.

API:er

Libris katalogiseringsklient kommunicerar med Libris via läs- och skriv-API:er. API:et används vid integration mot Libris. OAI-PMH är ett sätt att hämta ut förändringar i systemet, till exempel hämtning av nya poster

Öppna data i Libris

Svensk nationalbibliografi och svenska auktoritetsposter är fritt tillgängliga utan restriktioner. Licensformen är Creative Commons nivå 0. De går att komma åt med hjälp av OAI-PMHlänk till annan webbplats. Målsättningen är göra hela Libris databas tillgänglig under en öppen licens.

Datat innehåller länkar till Wikipedialänk till annan webbplats, DBPedialänk till annan webbplats, LC Linked Data Servicelänk till annan webbplats (Authorities and Vocabularies och ämnesord) samt VIAFlänk till annan webbplats

Schematisk illustration av Libris metadataflöde.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?